ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
61เลขาฝ่ายขาย ปฏิบัติงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
งานเอกสาร เปิดPO, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายขาย ทำสัญญา บันทึกข้อมูล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
62เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน SCG Chemical Site 3 ติดถนนสุขุมวิท
หน้าที่รับผิดชอบ 1. การจัดการรถ เเละ พนักงานขับรถ รับส่ง พนักงาน 2. การติดต่อประสานงาน ผู้ใช้บริการ 3. การหา Resource / Vendor ที่ให้บริการรถเช่ารายใหม่ ๆ 4. การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เเละทำจ่ายเบิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
64เลขาฝ่ายขาย ปฏิบัติงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
งานเอกสาร เปิดPO, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายขาย ทำสัญญา บันทึกข้อมูล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
65เลขาผู้จัดการ
ลักษณะงาน - รับมอบงานจากผู้จัดการ - ดูแลและทำเอกสารตามตารางนัดหมายของผู้จัดการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พูดและพิมพ์ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย - ทำบัญชีของมูลนิธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
66ผู้ช่วยผู้จัดการ
มูลนิธิชีวิตชื่นบาน Tel : 02-590-0157 / 090-049-6083 (ในเวลาทำการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนราม...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
67Assistant Manager
1. ติดต่อ ตรวจเช็ค และตอบจดหมายของต่างประเทศ 2. ประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 4. นัดหมาย จดบันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม 5. ประสานงานฝ่ายต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจวิสัย จำกัด
68บัญชี การเงิน เลขานุการ
.ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัทผู้ว่าจ้าง 2.ดูแลงบประมาณของบริษัทผู้ว่าจ้าง 3.ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน เตรียมพร้อมในการรับมือการตรวจสอบของรัฐบาล จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แทนด์ โหย่ง (ไทยแลนด์)จำกัด
69**ด่วน** Admin สัญญา 6 เดือน [ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี] รายได้ 18-22K ทำงานตึก AIA
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะในแผนกมีชาวต่างชาติ) • รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
70เลขาช่าง
- ทำเอกสารต่างๆให้หัวหน้าช่าง - จัดทำตารางงานของแผนก - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากจากหัวหน้าช่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)