ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 173 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
71เลขาช่าง
- ทำเอกสารต่างๆให้หัวหน้าช่าง - จัดทำตารางงานของแผนก - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากจากหัวหน้าช่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
73ธุรการ / เลขานุการ / ฝ่ายบุคคล
*** หากสนใจ กรุณาโทรนัดที่ 061-959-4488 เพื่อสัมภาษณ์ทันที*** 1.. เป็นงานธุรการ เลขาและประสานงานเท่านั้น ไม่มีงานขายใด ๆ ทั้งสิ้น 2. ทำงานที่อาคารศุภาลัยปาร์ค เพชรเกษม (ตรงข้าม ม.สยาม) เดินทางสะดว...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทไอซ์แกรนด์
74เลขานุการ
1.การเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตามคำสั่งของหัวหน้า 2.ช่วยเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทำบันทึกการเดินทางให้หัวหน้า 3.การโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเคเอ ทรานสปอร์ต
75เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสานงานทั่วไป, ติดต่อธุระงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์ เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
76เลขานุการ
1.ตรวจทานหนังสือก่อนเสนอพิจารณา 2.ดูแลและจัดเก็บเอกสารของผู้อำนวยการสายการตลาด ติดตามข้อมูลรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 3.ปฏิบัติงานต้อนรับตลอดจนจัดรับรองแขกหรือผู้มาติดต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนกานต์ ลีดเดอร์
77Assistant
1. บริหารจัดการตารางเวลาของผู้บริหาร ตลอดจนรับรองสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 2. ประสานงานติดต่อนัดหมาย จองห้องประชุม แจ้งการนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ และให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
78ผู้ช่วยผู้จัดการ
คอยช่วยงานต่างๆของผจก.ทั่วไป-โดยคอยประสานงานต่างๆกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงานบริหาร จัดการอ๊อฟฟิซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
79เลขาผู้บริหาร
ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ รวมถึงการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
80เลขานุการ
ดูแลประสานงานกับผู้จัดการ Support งานต่างๆ ให้ผู้จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คงสินโชติการ จำกัด