ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 210 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
11เลขาผู้จัดการ
ลักษณะงาน - รับมอบงานจากผู้จัดการ - ดูแลและทำเอกสารตามตารางนัดหมายของผู้จัดการ - ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - พูดและพิมพ์ภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย - ทำบัญชีของมูลนิธิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
12ผู้ช่วยผู้จัดการ
มูลนิธิชีวิตชื่นบาน Tel : 02-590-0157 / 090-049-6083 (ในเวลาทำการ) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 09.00 -17.00 น. สถานที่ทำงาน : 506 ซอยศิริถาวร ถนนราม...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิชีวิตชื่นบาน
13Personal Assistance
- ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายให้ทราบล่วงหน้า - ภาษาอังกฤษต้องดี (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี) - ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
14Assistant Manager
1. ติดต่อ ตรวจเช็ค และตอบจดหมายของต่างประเทศ 2. ประสานงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 4. นัดหมาย จดบันทึกรายงานการประชุม จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม 5. ประสานงานฝ่ายต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจวิสัย จำกัด
15บัญชี การเงิน เลขานุการ
.ตรวจสอบบันทึกทางการเงินของบริษัทผู้ว่าจ้าง 2.ดูแลงบประมาณของบริษัทผู้ว่าจ้าง 3.ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน เตรียมพร้อมในการรับมือการตรวจสอบของรัฐบาล จัดการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แทนด์ โหย่ง (ไทยแลนด์)จำกัด
16เลขานุการ ธุรการ
1.งานเลขานุการ และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมกรผู้จัดการฯ 2.ติดต่อประสานงาน หน่วยงานราชการ เกี่ยวกับ ทรัพย์สิน (กรมที่ดิน), ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงานเขต), แรงงานต่างด้าว(กรมจัดหางาน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
17**ด่วน** Admin สัญญา 6 เดือน [ปสก 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี] รายได้ 18-22K ทำงานตึก AIA
• จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพราะในแผนกมีชาวต่างชาติ) • รับผิดชอบงาน Admin อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
18เลขาช่าง
- ทำเอกสารต่างๆให้หัวหน้าช่าง - จัดทำตารางงานของแผนก - ติดต่อประสานงานภายในองค์กร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากจากหัวหน้าช่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel)
19เลขานุการโครงการ
- งานจัดการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและนอก - ปฎิบัติงานพิมพ์ จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สามพี โปรเฟซชันนัล จำกัด