ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 210 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
11เลขานุการ
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดตารางการนัดหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยรู้และเข้าใจความสำคัญของงาน ประสานงาน และสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ว ทัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด
12เลขานุการผู้จัดการ
1. ติดต่อประสานงานแผนกต่างๆ เตรียมการประชุม จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงาน ภายใน - ภายนอก 3. จัดทำเอกสารใบเสนอราคา กรอกข้อมูลรายละเอียดงานขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเทคโนโลยี จำกัด
13เลขาผู้บริหารระดับสูง
- ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมาย - ดูแลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของผู้บริหาร - ดูแลงานทรัพย์สินส่วนตัวผู้บริหาร - ดูแลรายได้ รายจ่ายผู้บริหาร - ติดต่อหน่วยงานราชการ - ดูแลงานภาษี สัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอเมริกันมอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14Marketing
ติดต่อ ลูกค้า ประสานงานในบริษัท และ ส่งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
16เลขานุการ (อ่านคุณสมบัติก่อน)
หากได้รับความไว้วางใจ จะได้รับ 1.พัก - ทำงานที่คฤหาสน์หรู - มีคลับเฮ้าส์หรู ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - มีสวนออกกำลังกาย 3 สวนใหญ่ - สารพัดเสียงนกหลายพันธุ์, กระรอก ฯลฯ - มีอาคารรับร...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCALE MEDIA
17หุ้นส่วนธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ 24 น.
ดูแลกิจการด้วยกัน เปิดสาขาแรกที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SCALE MEDIA
18ธุรการจัดซื้อ
- จัดหา Supplier เพื่อมาเสนอราคาสินค้าและบริการในโครงการ - ดูแลงานเอกสารในแผนกจัดซื้อและธุรการทั้งหมดพร้อมทั้งติดต่อประสานกับในองค์กรและนอกองค์กร - จัดทำเอกสารรับวางบิล Supplier และรวบรวมส่งให้ฝ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
19ธุรการฝ่ายโครงการและฝ่ายขายงานโครงการ
1.Admin แผนกงานวิศวกรรมโครงการ 2.ประสานงานภายใน 3.เก็บเอกสาร, จัดทำเอกสารงานโครงการ 4.ทำเอกสารตาม ISO. 5.ออกใบงาน 6.รวบรวมต้นทุนงานโครงการและบันทึก 7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
20เลขานุการ
- ดูแลตารางงานของผู้จัดการ - พิมเอกสาร จัดไฟล์เอกสาร จัดระเบียบเอกสาร - จัดทำรายงานต่างๆ - จัดประชุม เตรียมเอกสารการประชุม รายงานการประชุม - ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต - อื่นๆ แล้วแต่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด