ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 210 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
11เลขานุการ (Assistant/Executive Secretary)
เลขานุการ (Assistant/Executive Secretary) 25000-35000 ต้อนรับคนที่ชอบทำงานสไตล์คนรุ่นใหม่ 

สนุกกับการทำงานเป็นทีม คุยง่าย เป็นกันเอง 

มีประกันสังคมและอาหารกลางวันให้ฟรี
 รายละเอียดงาน - จัดก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทิมเบอร์ วูล์ฟ แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด
12เลขานุการ (Assistant/Executive Secretary)
- ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกและทำรายงาน - ติดตามและตรวจงาน ดูความเรียบร้อย - จัดการประสานงานธุรการภายในบริษัทและลูกค้า - จัดหา Supplier - ติดต่อลูกค้าทำ Survey เพื่อทำการตลาด บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทิมเบอร์ วูล์ฟ แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด
15เลขากรรมการผู้จัดการ
1.ติดตามผู้จัดการ รับมอบหมายงานทุกชนิด 2.พูดน้อย นิ่ง เก็บความลับได้ 3.สามารถสรุปงานประชุม และติดตามงานได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป
16เลขานุการ
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 2.ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร 3.ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - การนัดหมายการประชุม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
17เจ้าหน้าที่แอดมิน (Administrative)
1. งานด้านเอกสาร การจัดทำ การสรุปข้อมูล รวบรวม หรือการตรวจ สอบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งมอบให้ถึงมือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 2. งานติดต่อประสานงานทั้งกับคนจา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
18เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ธุรการ
1. ดูแลงานด้านเอกสารหรือ หนังสือสัญญาต่างๆ ของบริษัท 2. ดูแลเว็บไซต์และแคตตาล๊อคของบริษัท 3. จัดตารางนัดหมาย วาระการประชุม กำหนดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการประชุม แจ้งรายละเอียดการประชุมแก่ผู้ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
19เลขานุการผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. อัดเดทงานของผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับผิดชอบในหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 5. สามารถทำงานได้หลากหลายบริห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด