ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 123 หน้า จำนวน 1,229 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้ - บันทึกรายการบัญชี AP AR ได้ - ลงบัญชีเครดิต เดบิตได้ - จัดทำเช็ค ใบ invoice ได้ - ทำเงินเดือน และประกันสังคมได้ - พิมพ์เช็คจ่ายได้ มีความรู้ด้านภาษี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
2เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารการรับจ่าย 2.รับวางบิล-จ่ายเช็ค และเอกสารทางการเงิน 3.จัดทำภาษี ภงด.3 , 53 ภพ.30 4.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
3ผู้แทนขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Sales Agent)
รับผิดชอบในการให้คำแนะนำ บริการสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้าใหม่ มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ดูแลและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นบ้านมือสอง Refinance บ้านแลกเงิน ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)
4พนักงานบัญชี
เปิดใบกำกับภาษีขาย บันทึกบัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS...ดูรายละเอียด
องค์กร : SIAMGOLDEN SALES AND SERVICE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
5พนักงานบัญชี
คีย์ข้อมูลเอกสารลงตามโปรแกมบริษัท ทำเอกสารวางบิลลูกค้า สรุปยอด และจ่ายภาษี ภพ30 ภพ3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฮูยู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญซี/ธุรการ
รายละเอียดงาน : -จัดทำดูแลเอกสารภายนอกและภายในบริษัท -ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ออกใบเสร็จรับเงิน - ประสานงานกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : BIC EVENT COMPAMY
7เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
8เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
9Admin การเงิน ปฏิบัติงาน : บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ประเภทธุรกิจ: ขายปลีก-ส่ง เฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดงาน : - print ใบส่งสินค้า - ออกเอกสารเพื่อส่งสินค้าให้ Dealer จากระบบ Express - นำส่งเอกสารให้ขนส่ง - กรอกรายจ่ายของเมื่อวานลงระบบ - กรอกยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
10พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงาน:ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา )
- บัญชีด้านลูกหนี้ - จัดทำใบกำกับภาษีขาย - งานเอกสารต่างๆ ด้านลูกหนี้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ------------------------------------ ติดต่อHR บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด HR SERV...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด