ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 54 หน้า จำนวน 535 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
2เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี / เงินสดย่อย / ออกงบการเงิน ตรวจภาษีซื้อ-ภาษีขาย / กระทบยอดธนาคาร และสามารถปิดงบการเงิน+งบกำไรขาดทุน+งบดุล สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
3พนักงานบัญชีฝ่ายขาย
บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี , ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย , ทำรายงานสรุปทางด้านการขาย , งานเอกสาร ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
-จัดทำเอกสารใบเแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -บันทึกและสรุปรายการบัญชีรับ -วางบิลเรียกเก็บเงินกับลูกค้า -รับวางบิลเจ้าหนี้การค้า -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท -ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : Firestar Power
6พนักงานบัญชี
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
7เจ้าหน้าที่บัญชี (SKJ)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
9พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารด้านบัญชี - ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทำเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
10พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและบันทึกรายการบัญชี 2.บันทึกรับเงินต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสารรับเงินว่ามีความถูกต้องหรือไม่และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร 4.บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย 5.บันทึกการตั้งหนี้ค่าใช้จ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด