ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 123 หน้า จำนวน 1,226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1Admin การเงิน ปฏิบัติงาน : บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ประเภทธุรกิจ: ขายปลีก-ส่ง เฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดงาน : - print ใบส่งสินค้า - ออกเอกสารเพื่อส่งสินค้าให้ Dealer จากระบบ Express - นำส่งเอกสารให้ขนส่ง - กรอกรายจ่ายของเมื่อวานลงระบบ - กรอกยอดขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้
ประเภทธุรกิจ : ชิปปิ้งและขนส่ง ปฏิบัติงาน :ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว วันและเวลาเปิดทำการ : วัน จันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา…08.30……น. ถึง…17.30...น. ( ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ ) หน้าที่และรายละเอี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ทำงานที่ได้รับมอบ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเตรียมงานตรวจสอบ การออกตรวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การสอบทานการควบคุมภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
4ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน 2.จัดทำงบการเงินตามหลัก PAE 3.ปิดงบการเงินรวม 4.จัดทำงบประมาณทางการเงิน 5.มีประสบการณ์การทำงานโรงงานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ นอร์ท สาทร จำกัด
5เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ทำงานเอกสารในออฟฟิศ - ติดต่อลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลจัดการทรัพยากรต่างๆในบริษัทฯ - ติดต่อลูกค้า / supplier - stock / store...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทภู่เจริญผล กรุ๊ป จำกัด
10เจ้าหน้าที่รับสายแนะนำการลงทุน มีใบอนุญาต Single License (ไม่ใช่งานขาย)
1. รับสายลูกค้าVIP ที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Link) และโทรออกหาลูกค้าที่ฝากข้อมูลเอาไว้เพื่อแนะนำการลงทน 2. ตอบคำถามหรือให้บริการข้อมูลด้านอื่นๆเพิ่มเติม 3. ประชาสัมพันธ์โคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอบีพีโอ จำกัด