ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
91บัญชี-ต้นทุน ( จ.สมุทรปราการ )
- บัญทึก-สั่งจ่าย สินค้า - วิเคราะห์ ต้นทุน - จัดทำ แผนการ ควบคุมต้นทุน - สามารถใช้โปแกรม Express ได้เป็นอย่างดี - สถานที่ทำงานอยู่ ซอยเทศบาลบางปู 59/3 (วิทยุการบิน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
92บัญชี ( จ.ชลบุรี )
- บัญทึก-สั่งจ่าย สินค้า - วิเคราะห์ ต้นทุน - จัดทำ แผนการ ควบคุมต้นทุน - สามารถใช้โปแกรม Express ได้เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
98เจ้่าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหาพิกัดแสนภูดาษ
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาบุคคลากร ประสานงาน ชนยอด วาฃบิล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด