ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
92เจ้าหน้าที่บัญชี
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารการบัญชี จัดทำเอกสารและรับผิดชอบเรื่องการ เบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลยันฮี
93เจ้าหน้าที่การเงิน – ด้านรับ (สมุทรสาคร)
-รับผิดชอบการรับเงิน นำเงินเข้าธนาคาร ออกเอกสารวางบิล ออกใบเสร็จรับเงินและเอกสารลูกหนี้ และติดตามหนี้ งานรับเงิน -รับเงินสด/เช็คจากฝ่ายขาย -ตรวจสอบเงินและเอกสาร -นำเงินเข้าธนาคาร -บันทึกยอดเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
94ธุรการบัญชี (บางแก้ว ซอย 43)
- ดูแลจัดทำเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย - ออกใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - บันทึกภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ด้านรับ) - จัดเตรียมเอกสารและจัดทำเอกสารด้านรับ-จ่ายประจำว...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
95เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Accounting Officer, Finance
ควบคุมบัญชี รับ – จ่าย,การวางบิล, การสั่งจ่ายเช็ค, การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย, การหักภาษี ณ ที่จ่าย, การติดตามเอกสารการจ่ายเงินจากลูกค้า, การตรวจสอบเงินสดย่อย ,แยกเอกสารใบสำคัญร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
96พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารด้านการเงิน และบัญชี - จัดทำใบสำคัญจ่าย เอกสารการจ่ายเงิน และภาษี - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอดีเจ(ไทย) จำกัด
97เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี (รับสมัครด่วน)
- ไปประสานงานกับลูกค้านอกสถานที่ได้บ่อยๆ และไปต่างจังหวัดได้ (มีค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงให้) - ติดตามเก็บ Requirement จากลูกค้าสม่ำเสมอและมีทักษะด้าน IT สามารถทดสอบระบบเบื้องต้นได้ - ประสานงานและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัพบีน จำกัด
99พนักงานบัญชี
ดูแลงานบัญชีทั่วไป จัดทำเอกสารรายรับ รายจ่ายต่างๆ รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย ดูแลตรวจนับ Stock สินค้า ประสานงานกับบริษัทบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพ็ญวัฒนา จัดจำหน่าย จำกัด
100Key Account Manager
- บริหารจัดการดูแลกลุ่มสินค้าในที่ได้มอบหมายใน Account Modern Trade ที่กำหนด - พัฒนาโปรเจคใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้า - เป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า(Good Repesentative as a Compa...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด