ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
91ธุรการบัญชี
- จัดทำใบสำคัญจ่าย และเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำเอกสารด้านการเงิน - คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ - ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel อื่นๆ - ติดต่อประสานงาน กับห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด (Inter PAC)
92marketing support
จัดและเตรียม เอกสารเพื่อรองรับงาน รวมทั้งงานเปิดport ลูกค้า พิมพ์ข้อความต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เปนผูช่วยงาน เจ้าหน้าที่ ic...ดูรายละเอียด
องค์กร : ซีจีเอส กรุ๊ป
93ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
1.โทรและรับOrderซื้อขายหุ้นทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.ฝึกหัดการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า(ทางโทรศัพท์) 3.บริการจัดการเปิดบัญชีและดูแลค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ซีจีเอส กรุ๊ป
94ธุรการฝ่ายบัญชี
1.ออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 2.ทำวางบิลลูกหนี้ 3.ทำเอกสารค่าใช้จ่ายประจำวัน 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
95พนักงานบัญชี
- มีความรู้ในเรื่องบัญชี วางบิล จ่ายเช็ค -มีความรู้ในการออกใบหัก ณ ที่จ่าย -เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ***มีความรู้เรื่องงานสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ*** ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรวิรัญจ์ จำกัด
96เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- จัดทำข้อมูล บันทึก บริหารจัดการ สต๊อกสินค้าทั้งหมดภายในบริษัท - จำแนกข้อมูล บันทีก สรุป ตัวเลขการบัญชีการเงินเบื้องต้น จัดทำบันทึกการการบัญชีการเงินต่าง ๆ - จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด
97ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ด่วนมาก!!!)
ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของ บจก.มีโชคขนส่ง นำข้อมูลการประมวลผลของงบกำไรขาดทุนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และจัดทำงบการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง,ควบคุมดูแลและวางแผนงานด้านระบบบัญชีให้เป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
98แอดมิน/ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และคีย์ข้อมูลบัญชีในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
99เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แก่ลูกค้าที่สอบถามเข้ามา 2.ดูแลรับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
100Cost Controller (หัวหน้าควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มประจำโรงแรม)
1.ตรวจสอบควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2.ตรวจสอบปริมาณการใช้อาหารและเครื่องดื่มในแต่ละวัน 3.ทำสรุปบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม/รายวัน/รายเดือน 4.ทำสรุปยอดเช็ค Stock สินค้าทุกเดือน 5.งานอื่นๆที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel)