ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
101เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน (เพโล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเงินเดือน - ค่าแรงของพนักงาน -ดูแลงานด้าน welfare - Time attendance ตรวจสอบเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน- จัดทำแฟ้มประวัติ และบันทึกประวัติพนักงานใหม่ลงฐานข้อมูล- ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
104บัญชี
-ทำเอกสารรายจ่าย payable / บัญชีแยกประเภท -เอกสารเกี่ยวกับภาษี จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีส่งให้สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ -คอยติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
105แคชเชียร์ (ห้องอาหาร Lavista)
-เก็บเงิน ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี -สรุปยอดขาย - ทำงานเป็นกะ จึงต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
106เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-ดูแลเอกสารการเงินต่างๆ รวมถึงรายรับรายจ่าย งบดุล ระบบบัญชีภายในของทางบริษัททั้งหมด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Lamoon Beverage
107พนักงานบัญชี
1. จัดทำรายงานทางด้านบัญชี ด้านภาษีต่างๆ 2. ช่วยดูแลงานด้านการเงินของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเช็คที่โรงงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ เช่น ธนาคาร สรรพากรจังหวัด บริษัทผู้ตรวจสอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตงหง จำกัด
108บัญชี
1.รับวางบิล 2.ลงบัญชีเจ้าหนี้ 3.จัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
110เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ด่วน)
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - เช็ครายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารบัญชี - ดูแลการวางบิล และทำใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : AR Smart Choice