ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
111การตลาดเเละฝ่ายขาย
- ดูเเลในเรื่องของการตลาดเเละฝ่ายขายของบริษัท - ประสานงานทำการตลาดของบริษัท - ต้อนรับลูกค้าสัมพันธ์ส่วนหน้า - บอกรายละเอียดเเละเเจ้งข้อมูลให้กับลูกค้า - จัดการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : The Pearl Grey Business Group
112พนักงานบัญชี (ด่วน)
วุฒิ ปวส. ขึ้นไป รับวางบิล และจัดทำใบสำคัญจ่าย จัดทำรายงานภาษีซื้อ จัดทำทะเบียนเช็คจ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด
114พนักงานแคชเชียร์ (สาขาชัยพฤกษ์)
1. ปฏิบัติงานการรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด 2. จัดสำรองเงินทอนให้พอเพียงต่อการขายสินค้า 3. ออกใบแจ้งปัญหาที่จุดแคชเชียร์ กรณีที่เกิดปัญหาในการขายสิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
115เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/หัวหน้าบัญชีการเงิน (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบเอกสารซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ การรับ-จ่ายเงิน การติดตามการชำระเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ทำการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกอบการจ่ายชำระเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
116เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน และประสานงาน
-จัดทำเอกสารการเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ -ดูแลการแจ้งหนี้ให้ลูกค้า และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บ จัดเรียงเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องให้เป็นระเบียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : SOL Cosmico
117พนักงานบัญชี
1. สามารถปิดงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ได้ 2. ดูแลระบบบัญชีและวางแผนทางการเงิน 3. ดูแลเอกสารทางบัญชี ออกเอกสารวางบิล ใบแจ้งหนี้ ประสานงานกับลูกค้า 4. งานเอกสารเกี่ยวกับ stock สินค้า รวมถึงงานที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
118เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท - คีย์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ - สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือน แต่ละโครง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
119เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชี - รับวางบิล จ่ายเช็ค - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีในระบบบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด