ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
111ผู้จัดการแผนกบัญชี ( ประจำ สนญ.)
- ดูแลระบบบัญชี ในด้านของ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ - สามารถปิดงบการเงินประจำเดือนได้ - ดูแลการปิดบัญชีประจำเดือน - ดูแลระบบภาษีต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
112เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขา ปากช่อง
- ดูแลการจัดระบบเอกสารได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับ เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ เป็นอย่างดี - มีความรู้ระบบบัญชี เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
113Sale Representative ประจำ จ.ระยอง
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
114Sale Representative ประจำภาคตะวันออก
เสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆด้านประกันวินาศภัยและประกันชีวิต แก่ลูกค้ามุ่งหวังรับผิดชอบยอดขายตามนโยบายที่ได้รับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
115ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและตามมาตรฐานบัญชี 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
116เจ้าหน้าที่บัญชี ( รับด่วนหลายอัตรา )
บัญชี(GL) - ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย ,ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี บัญชี(AP) - ทำจ่าย บ.ประกัน ,ทำบันทึกใบลดหนี้,บันทึกบัญชี บัญชี(broker) - คำนวณผลตอบแทนของฝ่ายขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
117พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารด้านบัญชี - ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทำเอกสารต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตเค่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด
118เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/หัวหน้าบัญชีการเงิน (ด่วนมาก)
1. ตรวจสอบเอกสารซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีซื้อ การรับ-จ่ายเงิน การติดตามการชำระเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ทำการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกอบการจ่ายชำระเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว 2...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
120เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
• บันทึกและออกรายงานสินค้าคงคลัง • ตัดหนี้บัญชีเจ้าหนี้ ตรวจทานเอกสารและจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • ตัดหนี้บัญชีลูกหนี้ ตรวจทานและจัดเตรียมเอกสารการร...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.