ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
131ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี ( ประจำ สนญ.)
- ดูแลงานเกี่ยวกับลูกหนี้ และเจ้าหนี้ - ดูแล และควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำงบการเงินได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
132ผู้จัดการแผนกบัญชี ( ประจำ สนญ.)
- ดูแลระบบบัญชี ในด้านของ เจ้าหนี้ และลูกหนี้ - สามารถปิดงบการเงินประจำเดือนได้ - ดูแลการปิดบัญชีประจำเดือน - ดูแลระบบภาษีต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รีเบิร์ท 198 จำกัด
134เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
- บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการ - จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงิน - จัดทำรายงานสรุปด้านการเงิน - หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางพลี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
135ผู้จัดการฝ่าย บัญชี ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป • จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
136เจ้าหน้าที่บันทึกใบขนสินค้า
1.สามารถบันทึกใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกได้ 2.พนักงานบัญชี 3.CS-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 4.จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวของต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด
137เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้
- ลงบัญชีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - สรุปยอดเจ้าหนี้คงเหลือ - สรุปภาษีต่าง ๆ - มีความรู้ทางด้านบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส เอ็ม เอส โลจิสติคส์ จำกัด
138พนักงานออดิส
มีหน้าที่ตรวจสอบเช็คสต๊อกสินค้า ,ตรวจสอบการทำงานของแผนกต่างๆตามจ๊อบงานที่วางไว้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
139พนักงานธุรการบัญชี ด่วนมาก !!
ลักษณะงาน ช่วยงานธุรการทางบัญชี และการเงิน เช่น ตรวจเซ็คเงินและเอกสารทางบัญชี ใบวางบิล ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท สถานที่ทำงาน : ถนนข้าวสาร **สามารถโทรมาเพื่อรับการสัมภาษณ์เบื้องต้นได้ ติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
140บัญชีเจ้าหน้าหนี้-การเงิน
1. สรุปภาษีซื้อ-ขาย จัดทำ ภพ.30 ยื่นตรงเวลา ไม่ผิดพลาด 2. จัดทำเอกสารการจ่าย บันทึกบัญชีและจัดทำเช็คจ่ายได้ถูกต้อง 3. จัดทำเอกสารและควบคุม เบิก-จ่าย เงินสดย่อยได้ถูกต้อง 4. ตั้งค่าใช้จ่ายและบันทึก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด