ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
131พนักงานบัญชี
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม 4. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 5. จัดทำบัญช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ในเครือ อารีมิตรกรุ๊ป
132พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและบันทึกรายการบัญชี 2.บันทึกรับเงินต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสารรับเงินว่ามีความถูกต้องหรือไม่และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเอกสาร 4.บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย 5.บันทึกการตั้งหนี้ค่าใช้จ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
134คอลเซ็นเตอร์/Call Center ด้านInvestment Online(Thai/English Skill) มีคะแนนTOEIC *เงินเดือน17,000-21,000 บาท #ด่วน
- ตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงิน โอนเงิน การฝากถอนผ่านทางระบบดิจิทัล และการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : TDCX Thailand
135เปิดรับ Call center (Investment Online) Thai Skills / English Skills ประสบการณ์1ปีขึ้นไป
- ตอบข้อซักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงิน โอนเงิน การฝากถอนผ่านทางระบบดิจิทัล และการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ -...ดูรายละเอียด
องค์กร : TDCX Thailand
136เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Admin
1. ดูแลควบคุมส่วนงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ 2. จัดทำ และจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อนำส่งให้ทางบัญชีบันทึกรายการ 3. ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารของร้าน cloud shusi 4. ตรวจนับ fixed asset และสุ่มนับ sto...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi)
137พนักงานบัญชี (ผู้ช่วย)
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี ลงบัญชีด้านรายจ่าย ทำเอกสารประกอบการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบและบันทึกสต๊อกสินค้ารายวัน งานธุรการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
138Store-Receiving
1.ดูแลการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ 2. ตรวจรับสินค้า ที่มาจัดส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้า 3. ตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการประสานงานกับแผนกจัดซื้อ 4.ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : Kantary Hotel, Korat (โรงแรมแคนทารี โคราช)
139เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และต้นทุน
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 2.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ, ลดหนี้ 3.รับวา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระนคร มอเตอร์ อินดัสตรี จำกัด
140Admin (ธุรการ)
- จัดเตรียมเอกสาร - มีพื้นฐานทางด้านบัญชี และงานจัดซื้อ - ประสานงานลูกค้า และงานในบริษัท - บันทึกการประชุมภายใน - ติดตามงานซ่อมจากฝ่ายบริการ - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Express ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อะลู อาท จำกัด