ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
141เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)
ทำบัญชีทั่วไป : - บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีลูกหนี้ - บัญชีสินทรัพย์ - การเงิน - ปิดงบสรรพากร -ทำงาน จ-ส เวลา 7.30-17.00น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
142เจ้าหน้าที่บัญชี
- สรุปรายงานบัญชีต่างๆ / ปิดงบการเงิน - มีความรู้ทางด้านภาษีซื้อ/ภาษีขาย/หัก ณ ที่จ่าย/ภพ.30/ภงด3,53 - หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express จะพิจาณาเป็นพิเศษ สามารถปิดงบได้ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์เอ็มไอที พริ้นติ้ง จำกัด (RMIT Printing)
143บัญชี ( จ.ชลบุรี )
- บัญทึก-สั่งจ่าย สินค้า - วิเคราะห์ ต้นทุน - จัดทำ แผนการ ควบคุมต้นทุน - สามารถใช้โปแกรม Express ได้เป็นอย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
148เจ้่าหน้าที่ทำเงินเดือน/สรรหาพิกัดแสนภูดาษ
ทำเงินเดือนพนักงาน สรรหาบุคคลากร ประสานงาน ชนยอด วาฃบิล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด