ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
151เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน (เพโล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเงินเดือน - ค่าแรงของพนักงาน -ดูแลงานด้าน welfare - Time attendance ตรวจสอบเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน- จัดทำแฟ้มประวัติ และบันทึกประวัติพนักงานใหม่ลงฐานข้อมูล- ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด
153แคชเชียร์ (ห้องอาหาร Lavista)
-เก็บเงิน ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี -สรุปยอดขาย - ทำงานเป็นกะ จึงต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะริชฟาวเท็น จำกัด (Jupiter Trevi Resort & Spa)
154บัญชี
1.รับวางบิล 2.ลงบัญชีเจ้าหนี้ 3.จัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอเอ โลจิสติกส์ จำกัด
157เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท - คีย์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ - สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือน แต่ละโครง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
158เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชี - รับวางบิล จ่ายเช็ค - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีในระบบบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
160เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruiting)
ลักษณะงาน - วางแผนดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายสำหรับองค์กร - ตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานในใบสมัคร เเละเอกสารประกอบการสมัครงาน ของ Candidates ทั้งหมด - ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดโวคาโด จำกัด