ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
181เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ปิดงบ ** บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปเพื่อปิดงบการเงิน ** ปิดงบรวมกำไรขาดทุน ประจำเดือนบริษัท ** ปิดงบการเงินบริษัท เพื่อนำส่งสรรพากรและพาณิชย์ ** จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ** กระทบยอดบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
182พนักงานบัญชี ด่วนมาก****
-ทำใบเบิก CV -ส่ง Report สรุปรายสัปดาห์ และรายเดือน -คีย์ใบกำกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -คีย์ใบปะหน้าเอกสาร PS -กลับรายการค่าใช้จ่าย / รายการ Vat -เรียงใบกำกับภาษีซื้อ / ภาษีขาย -เก็บและรวบรวมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พันธวิต จำกัด
183พนักงานบัญชี รายงานไปที่ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท: ธุรกิจนำเข้า และ จัดจำหน่าย อุปกรณ์ทางทันตกรรม และ อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจกำลังเติบโตต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี รายงานไปที่ผู้จัดการบัญชี / ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีดีเอช เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
184พนักงานฝ่ายบัญชี-ธุรการ
- จัดทำรายงานขาย - เอกสารวางบิล-รับเช็ค - ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ภงด 3, ภงด 53 - รายงานค่าใช้จ่าย - ใบสำคํญรับ ใบสำคัญจ่าย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
185พนักงานธุรการ
1.ออกบิลซื้อ- บิลขาย 2.ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แจ้งวัฒนะ เทรดดิ้ง จำกัด
188พนักงานธุรการบัญชี
- บันทึกบัญชี - ทำเอกสารเบิกจ่าย - ทำใบเสนอราคา - ออกใบกำกับภาษี - ประสานงานกับลูกค้า นัดหมาย - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด