ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 19 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
181เจ้าหน้าที่การเงิน มีประสบการณ์ AR ในธุรกิจห้างสรรพสินค้า, เขตบึงกุ่ม นวนจันทร์
• ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของ AP / AR • ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของการคืนเงินมัดจำ • การจัดการ การชำระเงินที่ค้างชำระและทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันเวลา • จัดทำและตรวจสอบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
183Account Receivable Officer (บัญชีลูกหนี้)
• Issues final invoices • Handles bill placement • Follows up with clients for collection • Clears account receivable entry in system • Issuing and following up invoices of customer. • Control an...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีด้า เทค จำกัด
184พนักงานบัญชี
• รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านรับ บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีรับถูกต้องและเสร็จทันเวลา • รับผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
185เจ้าหน้าที่เงินเดือน
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.ทำเงินเดือนของพนักงาน 2.มีความรู้เรื่องการยื่นหลักสูตรที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว 4.ส่งเงินสมทบออนไลน์/แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม 5.จัดทำภาษี ภงด.1/ภง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
189เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!! (พระราม 3)
- จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีทั้งรายรับ-รายจ่าย (เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกต่างๆ เป็นต้น) - บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บ้านแม่ อินเตอร์เทรด จำกัด
190พนักงานบัญชีทรัพย์สิน
1. บันทึกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ติดต่อประสานงานจดทะเบียนเครื่องจักร 3. จัดทำรายละเอียดการซื้อตามบัตรส่งเสริม BOI 4. จัดเก็บเอกสารการ Maintenance เครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด