ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
196Accounting Supervisor
ความรับผิดชอบหลัก 1.บันทึกเจ้าหนี้เพื่อทำการจ่าย 2.ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกเจ้าหนี้ 3.ติดต่อ Supplier ต่างประเทศเพื่อขอเอกสารในการตั้งหนี้เพื่อส่งเข้าระบบตั้งหนี้ 4.บันทึกเจ้าหนี้ เพื่อทำกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
197Accounting Supervisor
ความรับผิดชอบหลัก 1.บันทึกเจ้าหนี้เพื่อทำการจ่าย 2.ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกเจ้าหนี้ 3.ติดต่อ Supplier ต่างประเทศเพื่อขอเอกสารในการตั้งหนี้เพื่อส่งเข้าระบบตั้งหนี้ 4.บันทึกเจ้าหนี้ เพื่อทำกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
198Accounting Supervisor
ความรับผิดชอบหลัก 1.บันทึกเจ้าหนี้เพื่อทำการจ่าย 2.ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกเจ้าหนี้ 3.ติดต่อ Supplier ต่างประเทศเพื่อขอเอกสารในการตั้งหนี้เพื่อส่งเข้าระบบตั้งหนี้ 4.บันทึกเจ้าหนี้ เพื่อทำกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
199Accountant
Responsibilities: - Manage monthly closing process for the company covering P&L and balance sheet, bank reconciliation, A/R, A/P and key all transactions to the general ledger - Take care of the ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
200เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน
1. Issue invoices and apply receives in PeopleSoft System 2. Issue receipts and withholding tax certificates to clients 3. Follow up collections and aging report. 4. Output report for RD submission...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด