ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
191พนักงานแผนกบัญชี
บันทึกรายรับรายจ่าย ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Thai Fresh Fruits & Vegetables Co.,Ltd.
193บัญชี (โทร.089-926-5751)
- ดูแลเกี่ยวกับบัญชี,การเงิน ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์เทคเลเซอร์ จำกัด
196พนักงานบัญชีและการเงิน
บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยแยกประเภท ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนการผลิต ทำบัญชีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า บันทึกทรัพย์สินและตรวจเช็คทรัพย์สินประจำเดือน คำนวณค่าเสื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
197พนักงานบัญชี
จัดทำรายงาน เอกสารสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
198Junior Finance
Are you feeling stuck in a routine finance job? Looking for a meaningful finance role that is rewarding and fulfilling? Interested in joining a forward-thinking, ambitious team that supports young peo...ดูรายละเอียด
องค์กร : องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
199เจ้าหน้าที่การเงิน
บันทึกข้อมูลเอกสารการจ่ายชำระ จัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามข้อกำหนดเเละเงื่อนไขของบริษัทฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เป็นคุณ จำกัด
200แคชเชียร์ (ร้านอาหาร)
- ต้อนรับ/สำรองที่นั่งลูกค้าที่เข้ามมาใช้บริการ - รับออร์เดอร์จากลูกค้า - รับผิดชอบด้านการรับ-จ่ายเงินให้กับลูกค้า - สรุป และรายงานยอดขายประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอสราส เมดิคอล จำกัด