ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
202พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
Job Description – จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย – ติดต่อจัดทำรายละเอียดภาษีนำส่งหน่วยงานราชการ – บันทึกข้อมูลทางบัญชี และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามกำหนดเวลา – ติดต่อประสานงานทั้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)
203ที่ปรึกษาทางการเงิน ( Financial Advisor ) สาขาจันทบุรี โทร.063-265-9646
งานด้านให้คำปรึกษาทางการเงิน FNA,วางแผนการเงินส่วนบุคคล, วางแผนการลงทุน ( สัมภาษณ์งานและทราบผลทันที) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
204พนักงานธุรการ (ชั่วคราว 3 เดือน)
- คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - เดินเอกสารภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล. เอส. เบสท์เซอร์วิส จำกัด
205เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบเอกสาร-บันทึกในระบบบัญชี -บันทึกในระบบบัญชีตัดรับชำระหนี้-จ่ายชำระหนี้ในรอบเดือน -ใช้โปรแกรม Prosoft WINSpeed v.10.0.1023 และ EXPRESS -งานบัญชี หรือโปรเจคงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย วิเครา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด
206พนักงานบัญชี (Accounting) (ต้องการด่วน!!!)
- ทำบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การตามระบบของการบัญชี เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ - ควบคุมดูแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาร์บอน คิงส์ จำกัด
208แคชเชียร์ (ทำงานเป็นกะได้)
เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ออกใบเสร็จ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
210พนักงานธุรการบัญชี *** ด่วน ***
1. งานด้านลูกหนี้ (AR) 2. งานด้านเจ้าหนี้ (AP) 3. รวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งสำนักงานบัญชี 4. สรุปภาษี ซื้อ-ขาย ,ภงด.3,53 5. ประสานงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสดีซี คอนกรีต เน็ตเวิร์ค จำกัด