ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
201แคชเชียร์
ปฎิบัติ หน้าที่ตำแหน่งแคชเชียร์ประจำร้านอาหาร ไทย ยุโรป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด
202ธุรการบัญชี
ดูแลเอกสารทางบัญชีของบริษัท จัดทำรายงานต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ Bank reconcilation จัดทำเอกสารทางภาษีต่างๆ ทำงาน 6วัน ต่อสัปดาห์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด
204เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ปิดงบ ** บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปเพื่อปิดงบการเงิน ** ปิดงบรวมกำไรขาดทุน ประจำเดือนบริษัท ** ปิดงบการเงินบริษัท เพื่อนำส่งสรรพากรและพาณิชย์ ** จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ** กระทบยอดบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : KEEEN Limited
205พนักงานฝ่ายบัญชี-ธุรการ
- จัดทำรายงานขาย - เอกสารวางบิล-รับเช็ค - ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ภงด 3, ภงด 53 - รายงานค่าใช้จ่าย - ใบสำคํญรับ ใบสำคัญจ่าย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
206พนักงานธุรการ
1.ออกบิลซื้อ- บิลขาย 2.ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แจ้งวัฒนะ เทรดดิ้ง จำกัด
209พนักงานธุรการบัญชี
- บันทึกบัญชี - ทำเอกสารเบิกจ่าย - ทำใบเสนอราคา - ออกใบกำกับภาษี - ประสานงานกับลูกค้า นัดหมาย - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอรวิณ บีเอส จำกัด