ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
31เจ้าหน้าที่บัญชี ( รับสัมครด่วน!! ) ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน,บัญชีทั่วไป ตั้งเเต่ 1 ปีขึ้นไป
- ประเมินราคางานขาย (มีคนสอนงาน) - จัดทำต้นทุนเเยกตาม Job ทุกเดือน - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - สรุปยอดงานสูญเสียทุกเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
36ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี (ด่วนมาก)
1.เป็นผู้ช่วยบันทึกข้อมูล 2.ช่วยทำงานด้านเอกสารฝ่ายบัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด
38เจ้าหน้าที่บัญชี ( รับสมัครด่วน)
-งานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - จัดเรียงเอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ฯ - จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด01 ภงด53 ภพ30 - จัดทำรายงานภาษีขายและภาษีซื้อ พร้อมกรอกแบบ ภพ30 ทางอินเตอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
40บัญชี (ด้านรับ-จ่าย)
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดลี่ ไอซ์ จำกัด