ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
31พนักงานธุรการบัญชี
1. จัดทำรายการรับ-จ่าย งาน PROJECT 2. จัดทำรายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่น 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 4. เก็บประวัติพนักงาน 5. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
32พนักงานบัญชีเจ้าหนี้/จัดซื้อ
1.สั่งซื้อสินค้า และจัดทำใบสั่งซื้อ 2.บันทึกการซื้อสินค้า และจ่ายชำระหนี้ให้ผู้ขาย 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เจ้าหนี้คงเหลือ 4.ตรวจสอบ Statement ด้านจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
33ที่ปรึกษาตะกาฟุลและการเงิน ประจำสาขายะลา
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราฯ สตูล
34ที่ปรึกษาตะกาฟุลและกาเรงิน ประจำสาขานราธิวาส
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราฯ สตูล
35ธุรการ-บัญชี (รับเข้าโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่)
รายละเอียดงาน - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ 08.30 - 17.30 น. - ออกใบกำกับภาษีขาย - สรุปเอกสารค่าใช้จ่ายประจำเดือน / สรุปรายรับประจำเดือน - ตรวจเช็คบิลซื้อของ / ค่าน้ำมัน จากงานฝ่ายช่าง - ตรวจความถูกต้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
36นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี
- ช่วยสนับสนุนงานด้านบัญชี - คีย์ข้อมูลเอกสารด้านบัญชี - ถ่ายเอกสาร / เดินเอกสาร - จัดเอกสารเข้าแฟ้ม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
37พนักงานบัญชี (สต็อกสินค้า) ทำงานที่สามโคก
- ดูแลตรวจสอบการรับเข้า - เบิกจ่าย - ดูแลและควบคุมสินค้าในสต็อกสินค้า - จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้า - ตรวจสอบสินค้าและวัตถุดิบตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : KTS Pet Food Co.,Ltd.
39สินเชื่่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต ของ ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ผลงานจ่ายตามเคสที่อนมัติby tier หาลูกค้าเองได้ ไม่บังคับเข้าออฟฟิศ ใช้ช่องทางApp Easy และ Tabletในการรับสมัครลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)