ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
41บัญชี
ตำแหน่งบัญชี ทำหน้าที่รวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อง่ายต่อตรวจสอบ ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กรได้อย่างดี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วน ตรวจสอบ Bank statement ให้ครบถ้วน บัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 945โฮลดิ้ง จำกัด
42พนักงานธุรการบัญชี/การเงิน (สัญญาจ้าง 6 เดือน (สังกัดบริษัทในเครือ)
- บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกัน และตัดรับชำระเบี้ยประกันในระบบ - เคลียร์เงินทดลองจ่าย - ออกใบกำกับภาษี - ดูและการเงินฝั่งรับ (สาขา) - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **วันทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
43เจ้าหน้าที่การเงินสาขา (สาขาหาดใหญ่)
-วางบิลและติดตามค่าเบี้ยประกันกับคู่ค้ากระทบยอดเงินจากการชำระค่าเบี้ยประกัน กับค่าเบี้ยประกัน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูล บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกันและตัดรับชำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
45เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บัญชีต้นทุน – ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ – ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต – ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน – ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ – จั...ดูรายละเอียด
องค์กร : NGG Group
46นักศึกษาฝึกงาน **สาขา การบัญชี เท่านั้น**
สนง.บัญชี ขนาดเล็ก ต้องการรับ **นักศึกษาฝึกงาน ** รายละเอียดงาน >คีย์ซื้อ ขาย จ่าย รับ >คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย >งานเอกสารบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.พี.แอคเคาท์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
47พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี - บันทึกรายรับ-รายจ่าย - ยื่นภาษี ประจำเดือน ภงด3/53/ภพ.30 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิลาทอง ออร์แกนิค จำกัด
48หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน ( ประสบการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ) รับสมัครด่วน
- ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจัดทำรายงนทางบัญชีประจำเดือน ประจำปี - รายงานงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน-รับเงิน - ตรวจสอบเอกสา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิลาทอง ออร์แกนิค จำกัด
49ธุรการฝ่ายบัญชี
1.ออกเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า 2.ทำวางบิลลูกหนี้ 3.ทำเอกสารค่าใช้จ่ายประจำวัน 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาคิรา ออโต้ จำกัด
50นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี
- ช่วยสนับสนุนงานด้านบัญชี - คีย์ข้อมูลเอกสารด้านบัญชี - ถ่ายเอกสาร / เดินเอกสาร - จัดเอกสารเข้าแฟ้ม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด