ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
61นักศึกษาฝึกงาน **สาขา การบัญชี เท่านั้น**
สนง.บัญชี ขนาดเล็ก ต้องการรับ **นักศึกษาฝึกงาน ** รายละเอียดงาน >คีย์ซื้อ ขาย จ่าย รับ >คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย >งานเอกสารบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.พี.แอคเคาท์ติ้ง โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
62พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี - บันทึกรายรับ-รายจ่าย - ยื่นภาษี ประจำเดือน ภงด3/53/ภพ.30 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิลาทอง ออร์แกนิค จำกัด
63หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน ( ประสบการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ) รับสมัครด่วน
- ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจัดทำรายงนทางบัญชีประจำเดือน ประจำปี - รายงานงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน-รับเงิน - ตรวจสอบเอกสา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศิลาทอง ออร์แกนิค จำกัด
64นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี
- ช่วยสนับสนุนงานด้านบัญชี - คีย์ข้อมูลเอกสารด้านบัญชี - ถ่ายเอกสาร / เดินเอกสาร - จัดเอกสารเข้าแฟ้ม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
65ธุรการ-บัญชี (รับเข้าโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่)
รายละเอียดงาน - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ 08.30 - 17.30 น. - ออกใบกำกับภาษีขาย - สรุปเอกสารค่าใช้จ่ายประจำเดือน / สรุปรายรับประจำเดือน - ตรวจเช็คบิลซื้อของ / ค่าน้ำมัน จากงานฝ่ายช่าง - ตรวจความถูกต้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง จำกัด
66เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีธุรการ
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมบัญชี - รับวางบิล จ่ายเช็ค - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชีในระบบบัญชี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
67เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท - คีย์ข้อมูลในโปรแกรมบัญชี - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีให้ระบบ - สรุปรายการรับ-จ่ายประจำเดือน แต่ละโครง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
68เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ การตลาด
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ดูแลเอกสาร วงเงินกู้สินเชื่อของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัดมหาชน ประจำฝ่ายการตลาดตรงสำนักงานใหญ่ ทำงาน จ-ศ 09.00-17.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)