ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
71ผู้จัดการแผนกบัญชี(สมุห์บัญชี)
- ทำบัญชีต้นทุน - ปิดงบการเงิน - นำส่งงบการเงินประจำเดือน - ดูแลบัญชีต่างๆ - รับผิดชอบงานด้านควบคุมบัญชีทั้งหมด - ออกงบประจำเดือนและประจำปี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีโค่ โคซี่ บีช รีสอร์ท ชะอำ จำกัด
72ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. จัดทำบัญชีภายในบริษัทฯ และรายการบัญชี และตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีของ AP,AR และกระทบยอด GL Code ที่ต้องปิดบัญชีได้ 2. ยื่นแบบภาษีให้กรมสรรพากร ยื่น ภงด.1 / ภงด.3 / ภงด.53 /ภพ 30 ได้ 3. ทำรายการปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
73พนักงานบัญชี/การเงิน
1.บันทึกตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและตัดจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน 2.จัดทำเอกสารจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค.เอ็ม.จี.การ์เม้นท์ จำกัด
74เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน- Accountant
ตำแหน่ง : Accountant (Logistics) (พนักงานบัญชี) ลักษณะการทำงาน - ทำบัญชีรับ/จ่าย ในประเทศ - ทำบัญชีรับ/จ่าย ต่างประเทศ - ออกใบกำกับภาษี / วางบิล / รับเช็ค / บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัดเจ็ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
75ธุรการบัญชี
ทำเอกสารรับ-จ่าย สต๊อกสินค้า และตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณัฐกร สปอร์ต คลับ จำกัด
77พนักงานธุรการบัญชี
1. ตรวจสอบการเบิกสินค้าในแต่ละงาน และจัดทำรายงานสรุปการเบิกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบระหว่างยอดขายสินค้า และค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน 2. จัดทำรายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย เพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่น 3. จัดทำท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
80พนักงานธุรการบัญชี
พิมพ์งานเอกสาร ทำบัญชี จัดเก็บเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : วีว่าเวลคลินิก (Vivavel Clinic)