ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 42 หน้า จำนวน 418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
81คอลเซ็นเตอร์/รับสาย/ให้ข้อมูลลูกค้า (เงินเดือนประจำ15,000+1,000) วุฒิ ม.6ขึ้นไป
• ตอบข้อสักถามต่างๆ ของลูกค้าโดยมีหลากหลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ข้อความ หรือทางอีเมล์เกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและการบริการต่างๆ รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ • ความรับผิดชอบในการรักษาระดับความเป็นมืออาชีพขั้นส...ดูรายละเอียด
องค์กร : TDCX Thailand
82พนักงานบัญชี
- ออกใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ,ใบวางบิล, ใบกำกับภาษี - วางบิล, รับเช็ค - จัดทำบันทึกบัญชี รายรับรายจ่าย และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี - จัดทำเอกสารและรายงานภาษีซื้อขาย /แบบภพ.30 ภ.ง.ด.1,ภงด.3 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น พี 48 เอ็นจิเนียริ่ง
83สมุห์บัญชี (ทำงานในพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
84สมุห์บัญชี (ทำงานในพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
85สมุห์บัญชี (ทำงานในพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
86สมุห์บัญชี (ทำงานในพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
87สมุห์บัญชี (ทำงานในพื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
ดูแลบริหารงานบัญชีของบริษัท ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และระบบ Payroll ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
88Accounting officer (ประจำ กทม.)
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 3, ภงด. 53 - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : At Mind Group of Hotel and Residence
89เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ ประจำเดอะกราสคอนโด
1.จัดทำสรุปการประชุม 2.จัดทำสรุปมิเตอร์ น้ำ / ไฟ 3.จัดเตรียมการประสานงานและจัดซื้อวัสดุ สิ้นเปลือง และ เครื่องมือช่างรวมทั้ง ตรวจสอบและ สรุป 4.รับแจ้งเรื่อง ขอบริการจากลูกค้า/ฝ่ายอาคาร/ฝ่าย รปภ.แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : At Mind Group of Hotel and Residence
90ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ประจำ กทม.)
ดูแลรับผิดชอบบัญชีการเงินทั้งระบบ สามารถปิดงบดุล งบกำหรขาดทุน งบกระแสเงินสด...ดูรายละเอียด
องค์กร : At Mind Group of Hotel and Residence