ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 50 หน้า จำนวน 497 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3Recruiter , Executive Recruiter เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
• Design and implement overall recruiting plan and strategy. • Perform job and task analysis to document job requirements and objectives. • Prepare recruitment materials and source applicants throug...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
4Trainer , Supervisor Telesales (ประกัน)โทรสอบถามเพิ่มเติม 064-930-8359, 02-021-3535 Line: tututu1678
ลักษณะงาน: • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ (ประกันชีวิต,สุขภาพ,อุบัติเหตุ) ให้มีประสิทธิภาพ • รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
6ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
1) วางแผนในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้ใ้ช้บริการมากขึ้น 2) วางแผนและดูแลการเพิ่มรายได้ใ้นสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3) บริหารจัดการภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4) บริหา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จำกัด
7เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร และงานฝึกอบรมพนักงาน - งานทะเบียน และเอกสารงานบุคคล - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI พนักงาน) - งานธุรการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร - งานอื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
8Recruiter
หาบุคคลากรเพื่อเข้ามาทำงานตามโปรเจคต่างๆของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
10ธุรการ HR/แอดมิน
1.วางแผนจัดประชุมในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบปัญหาของแต่ละสัปดาห์ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันของทีม รวมถึงหาหัวข้อแบ่งปัน แชร์ข้อมูลอบรมบุคลากรให้เดินตามแนวทางที่ดี วัฒนธรรมที่ดีขององค์กร, สร้างสรรค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โคโคโร่ ฮานาโกะ บาย ฮานาโกะ โตเกียว จำกัด