ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 40 หน้า จำนวน 396 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของฝ่ายบุคคล 2.การวางแผน และมอบหมายภาระกิจ รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างกลุ่มงาน,ตำแหน่งงาน,ค่างาน,ระบบการบริหารผลงาน เป็นต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สนับสนุนภารกิจของบริษัท ด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทั้งในงานปัจจุบัน มีระเบียบวินัยตามสมควรและ ดำเนินการในกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
3เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์ (เลือกวันหยุดประจำสัปดาห์ได้) 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
5ผู้ช่วยผู้จัดการ
-ฝึกอบรมพนักงานใหม่ -บริหารงานตามนโยบายของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทโฮม แอนด์ ชอปปิ้ง จำกัด
6Airline Trainer
• ออกแบบ วางแผน การฝึกอบรมให้กับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์โครงการสายการบินไทย TG • ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนที่วางไว้ • ดำเนินการทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม และติดตามผล • จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ผลหลังการฝึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรู ทัช จำกัด
7Barnch Manager
-มีทักษะด้านงานขายและการตลาด -มีทักษะด้านการบริหารทีมงาน -มีประสบการณ์ด้านวิทยากรหรือฝึกอบรม. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท​ ซัมซุง ประกันชีวิต(ประเทศ​ไทย)​จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร HR
****รับสมัครเจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร สรรหาบุคคลากร อบรมพื้นฐานแนะนำบริษัทเบื้องต้น ติดตามการทำงานของพนักงานเพื่อประเมินงาน สนใจสอบถามรายละเอียด 062-1636561 Line ID : Katsiraporn...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท​ ซัมซุง ประกันชีวิต(ประเทศ​ไทย)​จำกัด (มหาชน)
9ผู้จัดการฝ่านทรัพยากรมนุษย์
บริหารจัดการ สำนักงาน ในส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ บริหาร จัดการ ค่าจ้างค่าแรง ระบบงานในภาพรวม ด้าน กฏหมายแรงงาน ด้านฝึกอบรม พรบ.กรมพัฒฯ และด้านความปลอกภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
10พนักงานวิ่งเอกสาร (เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว)
ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน นำเข้าแรงงาน อื่นๆเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว กับ จัดหางาน และ ตรวจคนเข้าเมือง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยามซิตี้ ซัพพลาย จำกัด