ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 68 หน้า จำนวน 674 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1Project Manager (ธุรกิจด้านการฝึกอบรม)
ประเภทธุรกิจ: ฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือนของพนักงาน - ดูแลงานด้านสรรหา ว่าจ้าง ตลอดจนการทำประวัติ และเอกสารสัญญาจ้างต่าง ๆ - ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน งานด้านประกันสังคม และ กฎระเบียบบริษัท และปฐมนิเทศพนักงาน - ดูแลเรื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3ต้องการด่วน !!! เจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายสิ่งแวดล้อม
•เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ต่างๆ เช่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ สื่อ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรม •เป็นวิทยากรบรรยายในฐานความรู้และเป็นพี่เลี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผนจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายและพิจารณาอนุมัติการใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
6เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดกระบัง 38/4)
1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ตรวจส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
7เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบัญชี-บุคคล
ประจำออฟฟิศที่ซอยลาดกระบัง 38/4 :- วันหยุด 2 วัน / สัปดาห์ 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ 3. จัดพิมพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
8HR Recruitment เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำออฟฟิศ) 2 ตำแหน่ง สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ Jobs8910 K.บุ๋ม
-สรรหาพนักงาน Part-Time และ Full-Time ให้ได้ตามแพลนที่ลูกค้ากำหนด -ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และคัดเลือกพนักงานให้ได้ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าระบุ -เป็นตัวแทนประสานงานติดต่อกับทางลูกค้าและผู้สมัครงาน -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
9HR Recruitment เจ้าหน้าที่สรรหา (ประจำออฟฟิศ) 2 ตำแหน่ง สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ Jobs8910 K.บุ๋ม
-สรรหาพนักงาน Part-Time และ Full-Time ให้ได้ตามแพลนที่ลูกค้ากำหนด -ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และคัดเลือกพนักงานให้ได้ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าระบุ -เป็นตัวแทนประสานงานติดต่อกับทางลูกค้าและผู้สมัครงาน -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด)
1. วิเคราะห์อัตรากำลังคนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 2. สรรหาบุคลากรให้ได้ตามอัตรากำลังขององค์กร 3. รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติ นำส่งเอกสารตามระบบของผู้ว่าจ้าง 4. จัดกระบวนการฝึ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด