ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 252 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1วิทยากรฝึกอบรม / Trainer
โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [0618832078] สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง สามารถติดต่อสอบถามที่ : Line : 0618832078...ดูรายละเอียด
องค์กร : So N Group
2ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขยายงาน
-ขยายงานด้านบุคลากร -ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร -จัดกิจกรรมสนับสนุนการขยายงาน -ดูแลสอนงานพนักงานและพัฒนาบุคลากร ทำงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มพีเอ็น บิซิเนท ชับพอร์ต จำกัด (MPN)
3หัวหน้าส่วน General Affairs (HR + ธุรการ)
บทบาทหน้าที่ประจำตำแหน่งงาน - ดูแลประสานงานด้านเก็บข้อมูล Attendance - คำนวณค่าล่วงเวลา - ดูแลประสานงานสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกกะ-เจ จำกัด
4พนักงานประจำTrue shop @7-eleven สาขา พหลโยธิน 34 แยก 11-6
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
5เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
-สรรหาทรัพยากรและจัดการแรงงาน (Recruiting and Staffing) -อบรมและพัฒนาบุลคากร (Training) -ประเมินผลงาน (Appraisal) -บริหารอัตราจ้างงาน (Payroll) -จัดทำ ภงด.1/50ทวิ/งานประกันสังคมทั้งหมด -แก้ปัญหาแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นาเอะกิ ซูชิ จำกัด (Naeki Sushi)
6พนักงานธุรการบุคคล
1. สรรหาบุคคลากร 2. รวบรวมเอกสารประวัติพนักงาน ประสานงานขอรับเอกสาร นำเสนอลงนามเอกสาร และจัดแฟ้มเอกสารเพื่อจัดเก็บ 3. จัดทำและประสานงานลงนามประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่ 4. ประสานงานกับส่วนงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีแอนด์เอ็ม เดนทัล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ
บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วางแผน ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนิน การติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ( จ.สมุทรปราการ )
- ออกแบบ ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาบุคลากร - ดูแลเรื่องเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องกับราชการ - สถานที่ทำงานอยู่ ซอยเทศบาลบางปู 59/3 (วิทยุการบิน)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว สปอง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม
-ติดต่อประสานงานเรื่องการจัดการอบรมกับลูกค้า -ติดต่อประสานงานเรื่องที่พัก -ติดต่อประสานงานจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างสำหรับผู้เข้าอบรม -ติดตามและอำนวบความสะดวกแก่กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง -รับหน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สเกลจีโอเทค จำกัด
10เจ้าหน้าที่สรรหา (ทำงาน จ-ส. แถว mrtห้วยขวาง)
1.ทำหน้าที่สรรหาพนักงานภายในบริษัท 2.ทำหน้าที่สัมภาษณ์พนักงาน 3.ดูแลเอกสารพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด