ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 99 หน้า จำนวน 988 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
1เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ จัดหาผู้ส่งมอบให้เพียงพอต่องานจัดซื้อ 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายให้ได้ตามเป้าหมายและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ 3.เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขายให้ได้สินค้าที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด
2พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้า, รับวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ 2. จัดทำรายการสินค้าคงคลัง, รายการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำบันทึกและปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 4. กำกับดูแลร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
3เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้ออุปกรณ์, อะไหล่เครื่องจักร, เคมี, บรรจุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ภายในบริษัท 2. ติดต่อจัดจ้างผู้รับเหมา หรือแรงงานภายนอกในการทำโครงการงานต่าง ๆ 3. จัดหาและนำข้อมูลของผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
4พนักงานสโตร์ (คลังสินค้า)
1.ดำเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง 2.ดำเนินการการเตรียมผลิตภัณฑ์ รอส่งมอบให้ลูกค้า 3.ดำเนินการ ตรวจ-รับ วัตถุดิบกับฝ่ายจัดซื้อ 4.ดำเนินการส่งมอบสินค้ากับหน่วยจัดส่ง 5.ปฎิบัติตามที่ผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประเสริฐพลาสติก จำกัด
5เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ยนต์
-จัดซื้ออะไหล่ยนต์ -ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม จัดหา เก็บรักษา การรับมอบและส่งมอบอะไหล่ ตลอดจนอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ วัสดุทุกชนิด ตามความจำเป็น และพัสดุต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของบริษัท ฯ ประเภทธุรกิจ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ประสานงาน นำเข้าและส่งออก
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท - ประสานงานกับตัวแทนบริษัท(ชิปปิ้ง)และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในด้านการนำเข้า - ดูแลเอกสารนำเข้าติดตามและประสานงานแก้ไขเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
7พนักงานจัดสินค้า
-จัดสินค้า เช็คของ -คีย์ข้อมูลสินค้าทั้งหมด -ทำเอกสารจัดส่ง -ดูแลลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮลักซ์ ออพติคอล โมบาย จำกัด
8พนักงานเช็คสินค้า (เช็คเกอร์)
ตรวจเช็คสินค้า , รับ-จ่าย สินค้า , ตรวจนับสต็อกสินค้า , ทำสรุปงานเอกสารต่าง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน : 183 หมู่ที่ 9 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
9พนักงานขับรถ 4,6 ล้อ
ขับรถส่งสินค้า ,ตรวจนับสินค้า และจัดเรียงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด