ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 255 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
1Parttime ประจำคลังสินค้า ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
รับเข้าสินค้า กระจายสินค้า และจัดสินค้าตามออร์เดอร์ (สินค้ายกกล่อง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เส้งโหภูเก็ต จำกัด
3เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าหรือขาออก
เงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ - เปิด JOB ในระบบงานตาม Order - เช็คความถูกต้อง เพื่อ Enter เอกสาร - เขียนข้อมูลลงใบ EDI Import Check list - Draft ใบขนขาเข้าใน Program - ตรวจสอบความถู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยังสตาร์ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4Supervisor transport
จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม จัดทำ report สรุปงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
5Supervisor transport
จัดงาน จัดเส้นทาง วางแผนการวิ่งรถในแต่ละวัน ติดตามงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตารางงาน เช็คเวลาเข้าออกงาน ควบคุมดูแลสมาชิกในทีม จัดทำ report สรุปงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
6การเงิน ,บัญชี
ออกอินวอยซ์และใบกำกับภาษี, ทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่ายและรับและบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี, จัดชุดเอกสารวางบิลลูกค้า, จัดเก็บเอกสารส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดไอยรา (ประเทศไทย) จำกัด
7Sales Executive
- Approach new customers by presenting company profile and services. - Generate sales, increase both sales volume and profit. - secured new customer and also maintain existing customers. - Contact ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โอเรียนท์เอ๊กซเพรสคอนเทนเน่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
8เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (A.N.T Services )
- ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรองราคา - จัดทำใบสั่งซื้อ ติดตามการส่งมอบสินค้า - บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ ทำรายงาน KPI - ประสารงานภายในองค์กร - ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.เอ็น.ที.เซอร์วิส จำกัด
10Logistics Officer (ตึกชาญอิสระ 2 บางกะปิ) สัญญาจ้าง 6 เดือน Line 0839885398
Coordinate with shipping line and transportation for space booking as per mention in customer's allocation. -Monitor shipment and facilitate analysis of shipment cost, suppliers for performance upta...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.