ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 25 หน้า จำนวน 250 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ(ด่วน)
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการนำเข้าสินค้าให้กับ Shipping, สายเรือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามสถานะของสินค้า 3. ติดต่อปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
2EXPORT AND IMPORT DOCUMENT OFFICER
She/he must have work experience with ocean export shipment She/he knows the meaning of the Inco Term She/he has some experience about Shipping Line’s booking website She/he has to handle all expor...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เม็นเทอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ส่งออก-นำเข้า
- ออกเอกสารส่งออก ตามแผนการส่งมอบสินค้า - ติดตามงานนำเข้าวัตถุดิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็กมี่ อินดัสทรี จำกัด
8พนักงานบริการลูกค้า ด่วน
คอยดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน แนะนำ ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้ลุกค้าใช้บริการ วันทำงาน: สัปดาห์ละ 5 วัน ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนทำ 6 วัน (วันหยุด 2 วัน อาจไม่ตรงกับเสา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร นำเข้า - ส่งออก
1.จัดทำเอกสาร นำเข้า - ส่งออก Invoice Packing List L/C 2.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน)
1. จัดทำเอกสารเปิด PO และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ 2. เจรจาต่อรองกับ Supplier เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และเป็น ราคาที่แข่งขันได้ 3. หาสินค้า และ Supplier ใหม่ๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด