ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 167 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
1พนักงานคลังสินค้า (ชัยพฤกษ์)
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (WH) ไทวัสดุ พระราม2
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (WH) ไทวัสดุ พระราม2
1. ให้บริการลูกค้าในเรื่องการจัดส่งสินค้า และจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับจอง /จัดตารางการส่งสินค้าให้ลูกค้า และยืนยันการส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4Corporate & Commercial Associate
- Preparing of Notarization and Legalization by dealing with the Embassies, Consulate or Highlevel Commissioner and Ministry of Foreign Affair – Legalization Division. - Providing legal advice and c...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7พนักงานบัญชี (รับสมัครด่วน)
จัดทำบัญชี Inventory บันทึกสินค้าเข้าออก สินค้าชำรุด จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ทำบัญชีลูกหนี้ วางบิล ทำรายงานลูกหนี้ ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด
8หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้า (ศาลายา)
1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และใบจัดส่งสินค้าของ Supplier 2. ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนและเอกสาร 3. ดูแลการออกใบแจ้งปัญหา กรณีที่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจรับ 4. บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
9Customer Service
ควบคุมดูแลแผนก Customer Service Import,Export ติดตามกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า เรือ แอร์ Import,Export ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า-ส่งออก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟทีเอ โลจิสติกส์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ
- ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ - ติดต่อสอบถาม ต่อรองราคาสินค้าที่จะสั่งซื้อ - นำเข้าและส่งออก สินค้าต่างประเทศให้ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด - จัดทำรายการออก PO ให้กับ Supplier ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีบีเอ เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด