ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 271 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
1Export Freight Customer Service
ประเภทธุรกิจ: ชิปปิ้งและขนส่ง ปฏิบัติงาน :ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงลาดพร้าว วันและเวลาเปิดทำการ : วัน จันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา…08.30……น. ถึง…17.30...น. ( ทำงานวันเสาร์เว้นเสาร์ ) หน้าที่และรายละเอี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2พนักงานบริการลูกค้า ด่วน
คอยดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน แนะนำ ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้ลุกค้าใช้บริการ วันทำงาน: สัปดาห์ละ 5 วัน ยกเว้นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนทำ 6 วัน (วันหยุด 2 วัน อาจไม่ตรงกับเสา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
4ประสานงานส่งออกต่างประเทศ ( จ.บุรีรัมย์ )
ประสานงานการขาย order ต่างประเทศ ทางโทรศัพท์ประจำบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
5พนักงานคลังสินค้า (เช็คเกอร์) (ด่วน)
- จัดการสินค้าขาเข้า (Inbound) - จัดสินค้าขาออก (Outbound) - จัดเก็บสินค้า เช่น พับผ้า จัดสินค้าเข้าบรรจุภัณฑ์ จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องตามที่กำหนด - ตรวจสอบรายการสินค้าที่สั่งให้ตรงกับจำนวนจริง ก่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์เท็กซ์ อินดัสทรี จำกัด
6เจ้าหน้าที่สต็อกรถยนต์ใหม่ (นวลจันทร์)
1.ดูแลเคลื่อนย้ายรถยนต์ จัดเก็บรถยนต์ 2.บันทึกข้อมูล ประวัติการเคลื่อนย้ายของรถยนต์ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
7เจ้าหน้าที่สต็อกรถยนต์ใหม่ (นวลจันทร์)
1.ดูแลเคลื่อนย้ายรถยนต์ จัดเก็บรถยนต์ 2.บันทึกข้อมูล ประวัติการเคลื่อนย้ายของรถยนต์ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
8เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รับผิดชอบวางแผนและดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ รวมถึงพัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข เปรียบเทียบ จัดทำรายงานเสนอผู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะบีม เมทัล กรุ๊ป จำกัด
9เจ้าหน้าที่ จัดการเอกสาร นำเข้าสินค้า (IMPORT DOCUMENT CONTROLLER)
Responsibilities: (หน้าที่รับผิดชอบ) - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - มีความใส่ใจดูแลความเรียบร้อยของงานที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมราย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group)
10วิศวกรงานต่างประเทศ (รับด่วน!!)
1. เทียบสเปคของลูกค้าเพื่อจัดทำใบเสนอราคา 2. ออกเยี่ยมลูกค้าต่างประเทศ 3. จัดทำคู่มือเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสซอม จำกัด