ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 160 หน้า จำนวน 1,598 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
1Quality Engineer
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์เกี่ยวกับยานยนต์ ปฏิบัติงาน :อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - Pre-quality planning and mass production handover - Quality Proce...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2QC ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ: โรงงานตัดแต่ง บรรจุเนื้อสุกร ปฏิบัติงาน : อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ หยุดประจำสัปดาห์ คือวันพระตามปฏิทินไทย เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3ช่างไฟฟ้าโรงงาน
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานและซ่อมบำรุงงานทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและอื่นในหน้างานที่เกิดขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
4จ.ป วิชาชีพ
เป็นเจ้าหน้าที่ จ.ป และ เป็น หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
5ล่าม ( ภาษาจีน )
แปลภาษาจีน ระหว่างผู้จัดการชาวจีน และพนักงานชาวไทย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
6ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบค่าจ้าง เวลาการทำงานของพนักงาน โอที ภาษีรายได้ ประกันสังคม คนพิการ ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน - บริหารแรงงานต่างด้าว เอกสาร ประสานงานภายใน ภายนอก - เสนอแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
7เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดหาสินค้า เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้า 2. ตรวจสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการวางแผนการสั่งซื้อสินค้า 3. ติดตามการจัดส่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า 4. จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง 5. จัดทำเอกสารงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
8ช่างไฟฟ้า
งานไฟฟ้าติดตั้งเครื่องจักร รับผิดชอบงานด้านการติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้า ดูแลระบบงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และ โรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
9พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) AUTO CAD -3D
-เขียนแบบชิ้นส่วนงาน ด้วยโปรแกรม AutoCad -3D -ถอดแบบงานจากตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ -ตรวจสอบเก็บขนาดแบบชิ้นงาน -ประสานงานกับหน่วยงานวิศวกรรมและฝ่ายผลิต -จัดทำขึ้นทะเบียบควบคุม drawing ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน , ข้อกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด