ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 89 หน้า จำนวน 884 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
2ช่างไฟฟ้า
ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด
4พนักงานช่างเทคนิค (สัญญาจ้างประจำ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)
ติดตั้ง ซ่อมบุำรุง ให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักร ในระบบการจัดการเงินสด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
7ช่างทั่วไป ( ปฎิบัติงาน ที่ อาซ่า การ์เด้น สุขุมวิท 24 )
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา ... อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไฟฟ้า , ประปา และอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท 5-สตาร์ แอพพาเรล จำกัด
8ช่างเซอร์วิส
ตำแหน่งงานที่ 1. ช่างเซอร์วิส PM และ CM อุปกรณ์ IT Computer ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตำแหน่งงานที่ 2. ช่างเซอร์วิส PM และ CM อุปกรณ์ เครื่องทำความเย็น แอร์ ตู้แช่ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มแอนด์พี เซอร์วิส ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
9ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรม ด่วน !!
1. ทำงานตรงต่อเวลาที่กำหนดโดยหัวหน้าฝ่าย 2. ตรวจเช็คงานประจำวัน และงานพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละรอบการทำงาน 4. รายงานตัว และรับงานจากหัวหน้าแผนกช่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เท็นสตาร์ส อินน์ จำกัด
10Technician
- ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมสินค้า คาลิเบรท กล้องสำรวจ - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องรายการซ่อม - ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา - งานอื่น ๆ ที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กิจวิสัย จำกัด