ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
101ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลระบบ สาธารณูปโภค ดูแลระบบการให้อาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิว ซี เอฟ จำกัด
102ช่างไฟฟ้า
ติดตั้งอุปกรณ์ หรือชิ้นงาน ตามที่ได้รีบมอบหมาย ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งเมื่อแล้วเสร็จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
103Electrical Supervisor
ตรวจสอบการติดตั้งชิ้นงาน,อุปกรณ์ ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ควบคุมและดำเนินงานโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ทำ Shop Drawing ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ และจ่ายงานให้ผู้ใต้บัฃคับบัญชาทำงานได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
104ช่างอิเล็กทรอนิคส์/ผู้ช่วยช่าง(รับสมัครด่วนที่สุด)
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - ทดสอบสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย **ประจำที่ บางน้ำจืด **...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
105ช่าง CNC Lathe & Machining Center
1. Set up งานด้วยเครื่อง CNC 2. วาง procress งาน 3. Tool Setup 4. ตรวจสอบ การทำงาน 5. ปรับปรุงแก้ไข Program ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 6. บำรุงรักษาเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิเนติคโปรดักเทคโนโลยี
106ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมแซมเครื่องจักรกลภายในโรงงาน ทั้งด้านเครื่องจักรผลิต ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ ระบบโทรศัพท์ภายในบริษัท และหน้าร้านตามที่ได้รับมอบหมาย -ซ่อมแซมแก้ไขงานวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร และสถานที่ -ช่วยงานในที...ดูรายละเอียด
องค์กร : NGG Group
107ช่างซ่อมนาฬิกา
-มีประสบการณ์ในการซ่อมระบบนาฬิกา Automatic เป็นอย่างดี -ตรวจเช็คสภาพนาฬิกา สามารถให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงได้ -ให้บริการแก่ลูกค้า แจ้งราคา ประเมิณระยะเวลาซ่อมบำรุง -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : NGG Group
108วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer
มีความสามารถทำงานกับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (PLC, SCADA, Power Control , Installation, Commissioning)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
109ช่างไวร์ริ่งคอนโทรล เขียนแบบ
งานแบบไฟฟ้า แก้วงจรไฟฟ้า ติดตั้งตู้ควบคุม และบริการหลังการขาย (อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าโรงงาน) ออกข้างนอกบริษัทเพื่อตรวจเช็คระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ ทุกคนจะได้รับการอบรมจากบริษัทฯ ก่อนเริ่มงาน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
110วิศวกรฝ่ายประมาณราคาโครงการ
สามารถและมีประสบการณ์ ทำประมาณราคางานระบบไฟฟ้า (ติดตั้งและอุปกรณ์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด