ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
111พนักงานดูแลระบบ SMT (สอบถามเพิ่มเติม โทร 033-026-082 ต่อ 3000)
1.ควบคุมการทางานของเครื่องจักรใน Line SMT 2.ควบคุมคุณภาพชิ้นงานที่ออกจาก Line SMT 3.ปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด (มาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 , คู่มือความปลอดภัยในการทางาน และ WI ของแผนก) 4.ออกแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลิกมันไลท์ติ้ง จำกัด
113ช่างเทคนิคบริการ / ช่างเทคนิค
- ให้บริการ แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ตามใบแจ้งซ่อม (ช่างเทคนิคบริการ) - ติดตั้งงานตามใบสั่งซื้อ (ช่างเทคนิคติดตั้ง) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีเคเอส เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
114Service Technician (After Sale Service)
- ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบหน้างานและซ่อมบำรุงได้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัสทราลพูล (ไทยแลนด์) จำกัด
115พนักงานช่าง/พนักงานบริการ ( รับด่วน!!!!!!!...สัมภาษณ์ ทดสอบ แจ้งผลเลย!!!!!)
โรงงานพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) สามพราน จ.นครปฐม ซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องจ่ายไฟสำรอง ให้บริการทั้งนำเครื่องมาซ่อมที่โรงงานและออกให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
116ช่างซ่อมบำรุง[งานไฟฟ้า]
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในโรงงาน และ งานที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ - มีความรู้เรื่องการทำงาน มอเตอร์ เบื้องต้น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : TKC Product (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เค ซี โปรดักส์)
117ช่างเทคนิค(ดอนเมือง)
ปฏิบัติงานตรวจสอบ,บำรุงรักษา, ซ่อมแก้ไข และเปลี่ยนอะไหล่ เครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type), เครื่องจักรในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ Chiller,AHU,FCU,อื่นๆ อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
118ช่างเทคนิค(สุวรรณภูมิ)
ปฏิบัติงานตรวจสอบ,บำรุงรักษา, ซ่อมแก้ไข และเปลี่ยนอะไหล่ เครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type), เครื่องจักรในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ Chiller,AHU,FCU,อื่นๆ อุปกรณ์ระบบระบายอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
119ช่างแอร์
ติดตั้ง,ดูแล,ซ่อมบำรุง,เครื่องปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอร์ คอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
120ช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุงแอร์และชิลเลอร์)
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ - ตรวจสอบและวิเคราะห์ในการซ่อมปรับปรุงและบำรุงดูแลรักษาเครื่องทำความเย็นให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค่งน่ำฮวด จำกัด