ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
121ช่างเทคนิค/โฟรแมน
ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
122ช่างเชื่อม
ช่างเชื่อมและช่างประกอบท่อ เหล็ก,สแตนเลส,...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
123วิศวกรไฟฟ้า
งานไฟฟ้าระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
124นักศึกษาฝึกงาน ***เจ้าหน้าที่สอบเทียบ Calibration Technician
สอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น สอบเทียบด้านไฟฟ้า ,สอบเทียบด้านมิติ, สอบเทียบด้านอุณหภูมิ, สอบเทียบด้านความดัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
125เจ้าหน้าที่สอบเทียบ Calibration Technician
มีความรู้ความสามารถ เรื่องสอบเทียบเครื่องมือวัด เช่น สอบเทียบด้านไฟฟ้า ,สอบเทียบด้านมิติ, สอบเทียบด้านอุณหภูมิ, สอบเทียบด้านความดัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเมสเชอร์เม้นท์ อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด
126พนักงาน ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง
1.ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.ตรวจสอบ/ซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร 3.ดูแล และทำความสะอาดสถานที่ปฎิบัตงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยประสิทธิ์เท็กซ์ไทล์ จำกัด
127ช่างประจำอาคาร
- รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ ภายในโครงการ - ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
128ช่างซ่อมบำรุง
1. ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2. ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3. จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4. ดูแลเครื่องม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
129ช่างเทคนิค (ด่วน!!)
- ซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์และบันไดเลื่อน - ให้บริการลิฟต์และบันไดเลื่อน ตามคอนโดและโรงงาน - รับติดตั้ง ลิฟต์และบันไดเลื่อน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
130ด่วน!!! รับสมัครช่างเทคนิค ประจำพื้นที่ธนบุรี เงินเดือน15,000-18,000 ขึ้นไป
อมบำรุงเชิงแก้ไขและป้องกัน โครงข่ายสายของกลุ่มบริษัททรู ประสานงาน ตรวจสอบ แก้ไขเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด