ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
131เจ้าหน้าที่ อิเล็กทรอนิกส์
1. วิ่งซ่อมงานตามสาขา (ตามผังงานระบุ) 2. แสตนบายค่อยเสริม คนขาด และงานเร่นด่วน นอกเหนือจากตารางงาน 3. งานซ่อมสาขาต่างจังหวัดส่งเข้าแก้ไขในออฟฟิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
132เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบดูแลเรื่องการ ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่ และภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ 2.ประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดในการดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่และ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
137ช่างประจำอาคาร (รังสิต) 099-621-1785 ด่วน!!!
- ตรวจสอบพื้นที่ของอาคาร เช่น ลานจอดรถ บันไดหนีไฟ พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่โดยรอบอาคาร เป็นประจำ - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น งานรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด กำจัดปลวกและแมลงและงานซ่อมแซมบำรุงรักษาเป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
138ช่างประจำอาคาร (รัตนาธิเบศร์) 099 621 1785 ด่วน
- บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ - ซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด
139พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานงานซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัด