ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
132ผู้ปฏิบัติงานทดสอบพื้นฐานควบคุมคุณภาพ HVA ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง
1. ควบคุมและปฏิบัติงาน การทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตามแผนตัวอย่าง 2. ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 3. ควบคุมการดูแลรักษาเครื่องมือให้ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน และพร้อมใช้งาน 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ HVA อย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
133พนักงานช่างเทคนิค(Technician)ปฏิบัติงาน อาคารสถาบันนวัตกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ( ปตท.)
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงแรม (งานสแตนบายด์)  น้ำ,ไฟ,แอร์,โทรศัพท์,เครื่องทำน้ำอุ่น, ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
135ช่างเทคนิค (Mechanical Technical) ปฏิบัติงาน บริษัท บีแอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด ถนน ไอแปด นิคมมาบตาพุด ระยอง
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น Coal handling system , General mechanical parts เป็นต้น 2.สนับสนุนช่วยเหลืองานกับวิศวกร 3. ปฏิบัติงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00 – 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
138ด่วน...พนักงานช่างเทคนิค (Technician) ปฏิบัติงาน อาคารสถาบันนวัตกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ( ปตท.)
ลักษณะงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ • มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถเรียนรู้กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ได้เป็นอย่างดี • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี • มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
140ผู้ปฏิบัติงานทดสอบพื้นฐานควบคุมคุณภาพ HVA ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง
1. ควบคุมและปฏิบัติงาน การทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตามแผนตัวอย่าง 2. ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ 3. ควบคุมการดูแลรักษาเครื่องมือให้ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐาน และพร้อมใช้งาน 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ HVA อย่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด