ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
141วุฒิ ม.3ขึ้นไป ฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายได้14,000)หยุดส-อา. โทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้างานเวียนกะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ >กะเช้า 07.30-17.30 >กะดึก 19.30-05.30 รายได้และสวัสดิการ >รายวัน 335/วัน >ค่าเช่าบ้าน 1200บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
142วุฒิ ม.3ขึ้นไป ฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายได้14,000)หยุดส-อา. โทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้างานเวียนกะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ >กะเช้า 07.30-17.30 >กะดึก 19.30-05.30 รายได้และสวัสดิการ >รายวัน 335/วัน >ค่าเช่าบ้าน 1200บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
143วุฒิ ม.3ขึ้นไป ฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายได้14,000)หยุดส-อา. โทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้างานเวียนกะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ >กะเช้า 07.30-17.30 >กะดึก 19.30-05.30 รายได้และสวัสดิการ >รายวัน 335/วัน >ค่าเช่าบ้าน 1200บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
144วุฒิ ม.3ขึ้นไป ฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายได้14,000)หยุดส-อา. โทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้างานเวียนกะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ >กะเช้า 07.30-17.30 >กะดึก 19.30-05.30 รายได้และสวัสดิการ >รายวัน 335/วัน >ค่าเช่าบ้าน 1200บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
145วุฒิ ม.3ขึ้นไป ฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายได้14,000)หยุดส-อา. โทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เข้างานเวียนกะ) หยุดเสาร์-อาทิตย์ >กะเช้า 07.30-17.30 >กะดึก 19.30-05.30 รายได้และสวัสดิการ >รายวัน 335/วัน >ค่าเช่าบ้าน 1200บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
146ช่างไฟฟ้า ( Technician ) จ.ชลบุรี
- ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบความบกพร่อง ชำรุด ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ - เก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร - ดำเนินการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรใหม่แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
147ช่างซ่อมบำรุง
-บริการตรวจเช็ค ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม,เครื่องอัดลมโรงงานให้ลูกค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ พาร์ท จำกัด
148ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เกี่ยวกับ ไฟฟ้า น้ำประปา แอร์ และอื่น ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
149ช่างไฟฟ้า
ขับรถส่งของ เดินไฟฟ้า และทำงานกรรมกรทั่วไปได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คราฟท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
150โฟร์แมนไฟฟ้า
สามารถคุมหน้างานได้ ออกต่างจังหวัดได้ วางแผนการทำงานตามแผนงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด