ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
141ช่างเทคนิคประจำอาคาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมการเปิด - ปิด ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศใช้งานในอาคาร 2. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรภพ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด
142ช่างติดตั้งระบบลมไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบลม,ซ่อมแซมและดัดแปลง รถพ่วงเล็ก , รถพ่วง , รถกึ่งพ่วงและรถดัมพ์ ให้เสร็จตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายภายในกรอบเวลาที่กำหนด ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานการผลิตชิ้นส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
143ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค
เทคนิคด้านไฟฟ้า คำนวนแสงสว่าง ควบคุมหน้าดูแล งานประกอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
145ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบ/ติดตั้งระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, ติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบไฟงานจราจร, ติดตั้งระบบ fire alarm อื่น ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
146ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค - ซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
148หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ( รับสมัครด่วน )
1. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้ 2. มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น และ เครื่องจักรอื่นๆได้ 3. มีประสบการณ์ดูแลระบบสาธารณูปโภคในโร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
149ช่างทั่วไป/ช่างติดตั้งป้าย/ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์
บริการติดตั้งป้ายโฆษณา, ป้ายกล่องไฟ, ติดตั้งโครงสร้าง ให้กับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด