ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
142หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ( รับสมัครด่วน )
1. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้ 2. มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น และ เครื่องจักรอื่นๆได้ 3. มีประสบการณ์ดูแลระบบสาธารณูปโภคในโร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
143ช่างทั่วไป/ช่างติดตั้งป้าย/ช่างไฟฟ้า/ช่างแอร์
บริการติดตั้งป้ายโฆษณา, ป้ายกล่องไฟ, ติดตั้งโครงสร้าง ให้กับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จำกัด
145พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรการผลิตในโรงงาน - ปรับแต่งเครื่องจักรและบันทึกผลการเดินเครื่อง - ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจกัร - ทำตามคู่มือหรือตามคำแนะนำของหัวหน้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด