ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
11หัวหน้าช่าง
ดูแลระบบปรับอากาศภายในห้อง Clean Room ภายในโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
14ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
- มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องปริ้น 3D มิติ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความรู้การซ่อมอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อี ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
15( ต้องการด่วน! ) งานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ 3G/4G/5G Project AIS ภาคตะวันออก
1. งานติดตั้ง /เปลี่ยน/ปรับแต่ง/ตรวจวัด/รือ ถอน อุปกรณ์เครือข่าย 3G/4G/5G 2. งานติดตั้ง /ปรับแต่ง/รือ ถอน อุปกรณ์สถานีฐานขนาดเล็ก (Mobile Base Station) เพืIอรองรับงานเทศกาล, กิจกรรมพิเศษ หรือ VIP 3....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อิชิเทค เทเลคอม จำกัด
16ช่างไฟฟ้า
- ตรวจเช็คปั๊ม เปลี่ยนอะไหล่ เมื่อครบกำหนด - เข้าตรวจเชคเครื่องตามวาระ Preventive maintenance - เขียนใบรายงานช่าง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)