ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 44 หน้า จำนวน 439 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
61Field Service Technician - ผู้ช่วยช่างภาคสนาม ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา )
รับผิดชอบในการ ติดตั้ ซ่อมแซม แล ะบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ไซร์งาน ที่ได้รับมอบหมาย มีงานระบบประปาและระบบไฟฟ้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
62ช่างเทคนิคงานไฟฟ้าในอาคาร (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS)
งานระบบส่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply, PSY) • ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันปานกลาง (24 kV, Switchgears, Transformer) • ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากระแสตรง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
63ช่างเทคนิค (หน่วยซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTA)
ดูแลงานบริการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ตามข้อมูลทางด้านเทคนิค และตารางการซ่อมบำรุง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
64Welding Engineer (วิศวกรงานเชื่อม)
- Undertake pre-/post-sales service tasks such as installation, testing, calibration, commissioning, maintenance service to customer, on call service to customer and support - Ensure customer satisfa...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siemens Mobility Limited
65ช่างเทคนิค (Service Engineer)
-ซ่อมอุปกรณ์/เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวงจรอิเล็กทรอนิกส์ -งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยศาสตร์และบริการหลังการขาย -งานทดสอบและติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ -งาน Validate/Calibrate เครื่องมือวิทยาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด
66ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค - ซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
67ผู้ช่วยช่างประจำอาคาร
1. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม ภายในอาคาร และแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนที่ชำรุด 2. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร หรือสำนักงาน และแก้ไขเบื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
68 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำรถไฟ (สัญญาจ้าง 1 ปี) สนใจติดต่อโทร/ไลน์ : 090-880-3527 [โบว์]
- อยู่ประจำขบวนรถไฟ ตรวจวเช็คความพร้อม - ควบคุมต้นกำลังในรถไฟ - ควบคุมเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ซ่อมและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
69 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำรถไฟ (สัญญาจ้าง 1 ปี) สนใจติดต่อโทร/ไลน์ : 090-880-3527 [โบว์]
- อยู่ประจำขบวนรถไฟ ตรวจวเช็คความพร้อม - ควบคุมต้นกำลังในรถไฟ - ควบคุมเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ซ่อมและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
70 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประจำรถไฟ (สัญญาจ้าง 1 ปี) สนใจติดต่อโทร/ไลน์ : 090-880-3527 [โบว์]
- อยู่ประจำขบวนรถไฟ ตรวจวเช็คความพร้อม - ควบคุมต้นกำลังในรถไฟ - ควบคุมเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ซ่อมและแก้ไขปัญหา บำรุงรักษา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด