ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 255 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
1IT Manger ประจำ กทม เงินเดือน 40k สนใจติดต่อพี่แพร 095 208 3522
จัดการระบบฟังชั่น IT ทั้งหมด รวมทั้ง Business Application, Infrastructure, Network and System. วางแผนและจัดการ ความปลอดภัยทางCyber ดูแลงบประมาณทางด้าน ITเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดูแลทีม programmer , .n...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
2IT Support (เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที)
1. ให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาของระบบงานต่างๆของแต่ละแผนก 2. จัดทำรูปเล่มงานประมูลของบริษัท 3. จัดทำคุณลักษณะสินค้าต่างๆที่บริษัทจำหน่าย 4. จัดการไฟล์ต่างๆใน Server ของบริษัทให้เป็นระบบ พร้อมใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ติดตั้งโปรแกรม PC. , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย , บริหารทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
5ผู้ช่วยช่างประจำอาคาร
1. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบห้องโสตทัศนูปกรณ์ ในห้องประชุม ภายในอาคาร และแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนที่ชำรุด 2. ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในอาคาร หรือสำนักงาน และแก้ไขเบื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
6พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ดูแลการใช้งานอุปกรณ์ ไอที และอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ ในห้องประชุม สัมนา ภายในอาคาร /แก้ไข ซ่อมแซมเบื้องต้น อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม สัมนา /จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ ที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
7หัวหน้าช่างคอมพิวเตอร์ ด่วน
- วิเคราะห์อาการและซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software - วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งานเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ได้ - ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ -ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ท...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอส. เจริญกิจ ซัพพลาย
8ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต (Technician Production) โซนสมุทรสาคร ตืดต่อ HR ออม 061-447-4744
จัดเตรียมแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ของชิ้นงาน Part นั้นๆ ทำการ SET UP เครื่องจักรให้ได้ตามขนาด DWG ที่ระบุในใบสั่งผลิต ตรวจสอบและตรวจเช็คชิ้นงานเบื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
9ช่าง IT /ช่างกล้องCCTV (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ) ด่วนมาก!
ติดตั้ง เดินสาย ดูแล ระบบLan ระบบกล้องวงจรปิด จัดทำเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงานเป็นกะ Standby ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10ช่าง IT/ช่างกล้อง cctv (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ) ด่วนมาก!
ติดตั้ง เดินสาย ดูแล ระบบLan ระบบกล้องวงจรปิด จัดทำเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงานเป็นกะ Standby ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด