ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า จำนวน 240 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
1รับสมัครงาน ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
ซ่อมบำรุงทั่วไปตามอาคาร โกดังในบริษัท และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
2โฟรแมน งานระบบ
ดู แล ควบคุม งาน ระบบ ไฟฟ้า สือ สาร อาคาร สูง งาน โรงพยาบาล ขอนแก่น คุม งาน คุม คอส ผู้รับ เหมา จ่าย งาน ตามงาน ก่อ สร้าง เฉพาะ งาน ระบบ ไฟฟ้า สื่อสาร อาคาร โรง พยาบาล 20 ชั้น ขอนแก่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน
ควบคุม ดู แล งาน วาง ท่อ เชื่อม ท่อ ประปา น้ำดี น้ำ เสีย ก๊อก สนาม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
8รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Foreman/Supervisor ประจำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สนใจติดต่อ (แพร)095 208 3522
- วางแผนงาน และตรวจสอบคุณภาพงาน - ควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าให้ได้ตามแบบ - รายงานความก้าวหน้าของงาน - ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมาย - ประสานงาน รายงานความก้าวหน้าของงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading power Recruitment Co., Ltd.
9โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
- ดูแล คุมงาน ประสานงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดย์ ดีเวลลอป จำกัด
10General Repairer
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ งานสี งานเทคอนกรีต งานปูกระเบื้อง งานอะลูมิเนียม งานหลังคา งานกันซึมและงานปูน งานซ่อมสีตัวอาคารสถานที่ งานทาส...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร