ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
1รับด่วน ! เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (สถานที่ทำงานบรมราชชนนี 60)
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ควบคุมและติดตามให้พนักงานทุกคนได้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเป็นที่เรียบร้อย 2.ควบคุมในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงานและมีบทบาทอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการปันเทาที่เหมาะสม 3.คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
3วิศกรโยธา
มีประสบการณ์ วางระบบท่อประปา และท่อไฟฟ้า สามารถประจำไซร์งานต่างจังหวัดได้ เข้ากะกลางคืนได้ พูดภาษาจีนได้พิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี ไพ้พ์เซอร์วิส จำกัด
4โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
ดูแล คุมงาน ประสานงานแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย (ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเดย์ กรุ๊ป จำกัด
6Site Project / Supervisor งานภูมิทัศน์จัดสวน
1. จัดทำแผนงานในโครงการ ตลอดจนควบคุมงานและคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2. ประสานงานกับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้ 3. รายงานการทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
7หัวหน้าเรือนเพาะชำ (ต้นไม้)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานภายในเรือนเพาะชำให้เป็นไปเป้าหมาย 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. วางระบบการจัดการเรือนเพาะชำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
10ช่างก่อสร้าง ช่างประปาและช่างทั่วไป (รามอินทรา) ด่วนมาก!!!
งานก่อสร้างติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและก่อสร้างทั่วไป งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด