ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 213 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
1ช่างติดตั้งสติ๊กเกอร์
ติดตั้งสติ๊กเกอร์ และไวนิล ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอล เค เค พริ้นติ้ง จำกัด
2ช่างติดตั้งวอล์เปเปอร์,โฟร์แมน
เป็นงานติดตั้งวอล์เปเปอร์นอกสถานที่ โฟร์แมน QC ทำงานนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำกัด
3หัวหน้าช่างฝ่ายผลิต (สอบถามโทร 02-548-2496)
1.ควบคุมเป้าหมายการผลิต และ ปริมาณงานผลิตให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.ตรวจสอบการผลิต Q.C.คุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 3.ตรวจสอบการเบิกของและการคืนของ(ทีมช่าง) ให้ครบตามใบงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ วัน แสตมป์ คอนกรีต จำกัด
4Worker (คนงานทางม้า)
ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางม้า ในส่วนที่เป็นสนามหญ้าลู่ม้าแข่ง สนามทรายให้อยู่ในสภาพดีพร้อมสำหรับการแข่งม้า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
5Plumber
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลอาคาร เครื่องสูบน้ำ ระบบน้ำทิ้ง งานสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ซ่อมแซมแก้ไขและติดตั้งท่อน้ำต่าง ๆ ในระบบน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำทิ้ง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
6General Repairer
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ งานสี งานเทคอนกรีต งานปูกระเบื้อง งานอะลูมิเนียม งานหลังคา งานกันซึมและงานปูน งานซ่อมสีตัวอาคารสถานที่ งานทาส...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
7Foreman (Changing Room)
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาดและการบริการประจำห้องแต่งตัวชายภายในอาคารสมาคมฯ อาคาร RSC อาคารสปอร์ตพาวิเลี่ยน สระว่ายน้ำเด็กและสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพตามกำหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
8Painter
ทำหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง งานทั่วไป งานซ่อมแซมสีอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
9ช่างประปา
งานเดินท่อน้ำประปา ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบน้ำประปา สำนักงานใหญ่ สาขาแฟรนไชส์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
10โฟร์แมน
- สำรวจหน้างานและประเมินหน้างาน เพื่อให้เตรียมความพร้อมเข้าติดตั้งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานระหว่าง sales กับ ลูกค้าหน้างาน - ควบคุมการติดตั้งป้ายให้มีประสิทธิภาพ และ ตรงตามเวลาส่งมอบงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิร์ค วินซายน์ มีเดีย จำกัด