ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 170 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
1เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support / Admin
- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ สถานที่ทำงานอยู่ที่ซอยลาดกระบัง 38/4 - ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมระบบ Hardware, Software, Network - เป็น Admin สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ IT - ประสานงานกับ Supplier บริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2Senior Cybersecurity Consultant
• Perform security assessment by penetration testing, vulnerability scan, or another method to IT infrastructure, application, and related IT system• Conduct the risk-based analysis of issues or vulne...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3พนักงานIT(่ด่วน)
1. ติดตั้ง Hardware,Software,Network 2. ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT 3. Support การใช้งานต่างๆให้กับ User 4. ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ดูแลคอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
4IT SUPPORT / Digital Marketing
1. ดูแลรับผิดชอบ, แก้ไข, ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Network ของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งาน 2. ดูแลการลง Google Ads word หรือ SEO ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 3. ปรับปรุงและพัฒนา Web Site ของบริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
5Customer Service Lead/หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า Urgently!! ( รับสมัครด่วน )
 ควบคุม ดูแล ทีม Customer Service  ติดต่อ ติดตาม ประสานงาน เจรจาต่อรอง สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ได้เป็นอย่างดี  ควบคุม ดูแล พัฒนา คุณภาพงาน ได้เป็นอย่างดี  คิด วิเคราะห์ สรุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
6IT Project Manager/IT Project Engineer Urgently!! ( รับสมัครด่วน )
Responsibility:  Cooperate and coordinate with Customer and Development team to deliver projects/products.  Project management (Ex. Kick-off, Get user requirements, SIT, UAT, Roll-out and related)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด
7IT Admin /ประสานงาน (ลาดกระบัง-คลังสินค้า)
ดูแลแผนงาน PM ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ระบบ lan , cctv , access บันทึกข้อมูลเอกสาร สรุปรายงานประจำเดือน ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ภายในและภายนอกองค์กร รายละเอียดความเรียบร้อยของงานทีเกี่ยวข้อง หน้าที่อื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
8IT Support สาขานนทบุรี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี (ปากเกร็ด) 1 ตำแหน่ง งานประจำ ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 7.00 - 16.00 - งาน IT Support - งาน system/network admin - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - หากมีประสบก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
9IT Support(ลาดกระบัง)
1.ดูแลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 2.แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมและการใช้งานคอมพิวเตอร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด
10Technician (ลาดกระบัง)
1.Support แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network, IT, ติดตั้ง ลงโปรแกรม ที่ใช้ในองค์กร 2.ดูแลระบบ LAN Network Server ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด