ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 172 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
111TRUE Customer Service 1242 - Technical Advanced & Expert (Khon Kaen)
- รับสายลูกค้า / รับเรื่องดูแล วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของทางลูกค้าเกี่ยวกับ Internet บ้าน - แก้ไข และ Configuration router เช่นการ การตั้งค่าสัญญาณ Wireless LAN (2.4Ghz , 5Ghz) การตั้งค่าช่องสัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรู ทัช จำกัด
112เจ้าหน้าที่ IT Support
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware / Software และ ระบบ Network 2. แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ user 3. ดูแล website โดยประสานงานร่วมกับแผนกการตลาด 4. รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลาโบตรอน จำกัด
115IT Admin
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ภายในฝ่ายไอที ติดตามงานแผนกต่างๆในฝ่าย รายงานผล KPI ของฝ่าย จัดทำเอกสาร ISO และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฝ่ายไอทีทั้งหมด ช่วยเหลืองาน IT Support ถ้ามีการร้องขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
116IT Support
1.ดูและงานระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ 2.แก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งาน 3.ตรวจสอบและวางแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ 4.ช่วยเหลืองานเอกสารต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
117เจ้าหน้าที่ IT Support (Bonchon)
- Setup และ Support Software&Hardware ต่างๆตาม IT Standard - ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชม และดูแลคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบ Network, Email, Internet ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

07 กุมภาพันธ์ 2566
118Business Analyst
1.สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้าพร้อมเสนอผลงาน 2.ทำเอกสาร feasibility study และ เอกสาร SRS 3.เขียนเอกสาร Proposal 4.ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาระบบ 5.จัดทำ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
119พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ อาทิ หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ,เครื่องพิมพ์,และอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน - ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า - รับออเดอร์จากลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตามช่องทางต่างๆ - ติดต่อประสานง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด
120เจ้าหน้าที่ IT
1. แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network, ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 2. มีความรู้เรื่องระบบ Network Server (Window Server) Computer CCTV และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 3. Support User ทั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด