ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 172 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
11นักศึกษาฝึกงาน Technical Support (ใกล้ mrt ลาดพร้าว)
ติดตั้งระบบและแก้ไข้ปัญหาได้ รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (KTNBS)
12Programer Analyst/System Analyst
ทำแผนงาน ออกแบบระบบ,แก้ไข,พัฒนาโปรแกรม , เก็บ requirement, ติดตั้งโปรแกรม,สอนการใช้งานโปรแกรม สามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (KTNBS)
13Technical Support (ใกล้ mrt ลาดพร้าว)
ติดตั้งและดูแลการระบบ คู่มือในติดตั้งและแก้ไขปัญหาลูกค้าทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ ทำเอกสารคู่มือการใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (KTNBS)
14โปรแกรมเมอร์ (ใกล้ mrt ลาดพร้าว)
ติดตั้งโปรแกรม,สอนการใช้งานโปรแกรม,แก้ไข,พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ asp ได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนแต่ขอให้มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (KTNBS)
15Programmer ( VB 6,VB.net )
พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย Visual Basic ( VB 6,VB.net ) เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
16Programmer ( ASP.net )
พัฒนา Software Package ของบริษัทฯด้วย ASP.Net เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
17 Senior Implementer
ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
19พนักงานIT(่ด่วน)
1. ติดตั้ง Hardware,Software,Network 2. ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT 3. Support การใช้งานต่างๆให้กับ User 4. ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ดูแลคอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
20Programmer / IT Developer (รับสมัครด่วน!!)
1. เขียน พัฒนา และปรับปรุงระบบโดยใช้ VB.NET, C#, ASP.NET, SQL Server, CSS, JavaScript, Crystal Re 2. มีความรู้เรื่องระบบ Network, POS และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียนและแก้ไขโปรแกรม ติดตั้งระบบงานให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จี.จี.ดี.เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด