ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 172 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
61เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบไอที (IT Developer Officer) ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์
1.พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ระบบและความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมวางแผนงบประมาณ/ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2.สร้าง แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
62IT Support
- สนับสนุนงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร โดยมีหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหา Hardware, Software เช่น word, Excel, SAPB1, Express), Network, Internet - จัดซื้อ Hardware, Software - ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Siam Wellness Group Public Company Limited
63IT Support
1.ดูแลระบบเครือข่าย Lan Wireless Lan Config Swith Layer 3 Routing ให้กับลูกค้า 2.วางแผนงานระบบเครือข่ายให้กับลูกค้า 3.ดูแล Onsite Support Computer และ Network 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นุชพลเทรดดิ้ง จำกัด
64IT Support (ไอทีซัพพอร์ต)
ดูแลระบบ พร้อมแก้ปัญหาระบบ server network hardware software ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท การชัยศรี จำกัด (Intimate Hotel Pattaya)
65เจ้าหน้าที่ Support
- คอยตอบปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด
66ผู้จัดการฝ่ายแผนกIT
-ดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และระบบ Network -ดูแลการทำงานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -ดูแลระบบฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล -ดูแลระบบ Mail Server/Internet -ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้งาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
67Networking Manager
Job Description: - Evaluating trends relating to new technology and recommending upgrades to the infrastructure platform. - Managing IT projects and ensuring that project meets agreed upon timelin...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.
68Senior Security Engineer (Fulltime)
➢ Pre-sales 80% - Get requirement, Consult, design, proof of concept. With Vendor and a Pre-sales Manager. - Compare firewall, WAF , DDos, IPS/IDS. Cloud Security vendor. - Prepare step implementat...ดูรายละเอียด
องค์กร : TG Human Resource Services (Thailand) Co., Ltd.
69เปิดรับด่วนๆ!! พนักงาน IT Support ออฟฟิศศรีนครินทร์ เงินเดือนเริ่มต้น 15,000++ ขึ้นอยู่กับความสามารถ สามารถขับรถได้ ออกต
- ดูแลระบบ Sever, Lan, Network, Storage, และการ Backup ข้อมูล - สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆบนระบบปฏิบัติการ Windows 10, 11 ได้อย่างคล่องแคล่ว - สามารถใช้โปรแกรม Remote ต่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้(ห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
70เปิดรับด่วนๆ!! พนักงาน IT Support ออฟฟิศศรีนครินทร์ เงินเดือนเริ่มต้น 15,000++ ขึ้นอยู่กับความสามารถ สามารถขับรถได้ ออกต
- ดูแลระบบ Sever, Lan, Network, Storage, และการ Backup ข้อมูล - สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆบนระบบปฏิบัติการ Windows 10, 11 ได้อย่างคล่องแคล่ว - สามารถใช้โปรแกรม Remote ต่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้(ห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด