ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
11เจ้าหน้าที่ IT
1. แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network, ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 2. มีความรู้เรื่องระบบ Network Server (Window Server) Computer CCTV และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 3. Support User ทั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12IT Support
1. ดูแล ระบบ Network ,Server 2. ติดตั้ง ลงโปรแกรม ต่างๆ 3. ดูแลระบบ Internet และระบบ Security 4. ดูแล อุปกรณ์ทางคอมพิวตอร์ และSoftware ต่างๆ 5. support แก้ไขปัญหา งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เกียรติสยาม เลเธอร์แวร์ จำกัด
15Information Technology Senior Staff (Network)
-Manage and responsible network -User rights control /audit. -Preventing cyber attacks on the network. -Daily, Monthly ,year (MA, for Equipment ) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : TOYADA GOSEI ASIA CO.,LTD
16Head of online team
1. วางกลยุทธทั้งปีขององค์กร เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. วางแผนการจัดลงคอนเทนเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และผลงาน ฃองบริษัทและศิลปิน 3. ดูแลชิ้นงานจากทีมครีเอทีฟ ให้ลงในโซเชียลตามที่วางแผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : 4NOLOGUE
17Senior Software Engineer Ref. 66489
Job Description • Providing professional service when dealing with client • Fully participate and assist in detailed design, implementation and testing of web and desktop-based • business applicati...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
18Senior IT Staff Ref. 67215
Job Description 1. Control and make E-Document system / E-Form in QA, including problem solving. 2. Control QA System (Raw material, GHPL, CCL) 3. Conduct Kaizen activity in QA (Barcode) 4. Contro...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
19Senior Software Engineer Ref. 66489
Job Description • Providing professional service when dealing with client • Fully participate and assist in detailed design, implementation and testing of web and desktop-based • business applicati...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
20Senior IT Staff Ref. 67215
Job Description 1. Control and make E-Document system / E-Form in QA, including problem solving. 2. Control QA System (Raw material, GHPL, CCL) 3. Conduct Kaizen activity in QA (Barcode) 4. Contro...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter