ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 94 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
21Full-stack developer (C# .Net Core, Angular/React/Vue) Ref. 67317
Job Description - Analysis, design and develop the application based on user requirements or job - Develop high-quality software by producing clean, efficient code to address business requirements ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
22SAP SDLE Specialist (Rayong) Ref. 67381
Job Description • Manages and support every aspect within SAP Sales & Distribution (SD) and Logistics Execution (LE) modules to enhance and maintain the Company’s business process • Works with users...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
23IT Supervisor (Construction) Ref. 66924
Requirement - ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - อายุ 30 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์บริหารงานด้านไอที ไม่น้อยกว่า 5 ปี - สามารถใช้งาน Windows 10 หรือสูงกว่าได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
24System Engineer Ref. 65860
Job Description 1. ออกแบบ ติดตั้ง ส่งมอบ และดูแลโครงการระบบ IT Infrastructure ให้กับลูกค้า 2. ทำงานร่วมกับทีมงานขายในการร่วมออกแบบ และให้คำแนะนำลูกค้าสำหรับระบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจ 3. ทำงานร่วมกับทีมง...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
25Web Programmer Ref. 66607
Job Description - เขียนและแก้ไข code ตามที่ได้รับ requirement - ออกแบบและเขียน API เพื่อรองรับการเรียกใช้งานของ application และ web frontend - ปรับปรุงประสิทธิภาพของ code ให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
26ERP Support Ref. 66391
Job Description - Support ERP users for program Dynamic 365, Power BI - Communicate with users to determine cause of any problems and response to cases in a timely manner - Support IT Manager in IT...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
27IT Engineer/IT Support Staff [Samutprakarn] Ref. 66470
Job Description - จัดการบำ รุงรักษา Computer/LAN/Sottware Hardware - แก้ไขระบบ Network แก้ไข Website ของบริษัท - งานด้านเอกสาร Monitering - RPR Basic - งานด้าน PHP/MySQL, HTML, Javascript, .Net ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
28C# Developer Ref. 65930
Job Description •Develop C# .NET solutions for the organization. •Create applications using the .NET framework. •Debug and maintain written code. •Define and organize projects on an ongoing basis....ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
29IT Support Ref. 66293
Job Description 1. ดูแลระบบ Server, Software และ Network ของบริษัทฯ 2. ดูแลระบบการทำงานทั่วไปของคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และระบบปฏิบัติงานอื่นๆ 3. ดูแลระบบ Internet, Wifi ของบริษัทฯ 4.แก้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Wanida Freelance Recruiter
30นักศึกษาฝึกงาน Programmer/Technical Support (ใกล้ mrt ลาดพร้าว)
ติดตั้งระบบซอฟต์แวณืและแก้ไข้ปัญหาได้ พัฒนาและออกแบบแอพพิลเคชั่น รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (KTNBS)